Social- og sundhedsassistent til Neurocenter sengeafsnit 14, Regionshospitalet Lemvig, Hospitalsenhed Midt

Neurocenter S14, Regionshospitalet Lemvig søger:

1 Social- og sundhedsassistent til fast stilling 32 – 37 timer om ugen fra 01.11.2020.
1 Social- og sundhedsassistent i vikariat 32- 37 timer om ugen fra 01.11.2020. – 30.04. 2021.
 
Neurocenter S14, Regionshospitalet Lemvig søger social- og sundhedsassistenter til et spændende arbejde med at rehabilitere patienter med apopleksi. Stillingen er med skiftende vagter – dog primært to vagtformer.

Sengeafsnittet har 13 sengepladser fordelt på 2 tværfaglige teams med integreret samarbejde mellem faggrupperne, der består af Sygeplejersker, Social- og sundhedsassister, Fysio- og ergoterapeut, læge, logopæd og neuropsykolog. Den tværfaglige indsats er et meget væsentligt element i rehabiliteringen, hvor fleksibilitet og samarbejde er nødvendigt for at nå et godt resultat for apopleksipatienten uanset apopleksiens sværhedsgrad.

For at sikre en optimal og kompetent behandling, pleje og træning samt medvirken til gode udskrivninger til hjemkommunen, ønsker vi et veluddannet personale. Uanset dit kompetenceniveau sikrer sengeafsnit S14 introduktion, oplæring og kompetenceudvikling i specialet.

Sengeafsnit 14 har gode træningsfaciliteter samt gode fysiske forhold for patienter og personale. Der er opholdslejligheder til pårørende tæt på afsnittet.

Neurocenter S14 er fusioneret med Hammel neurocenter den 1.april 2019

Kvalifikationskrav:
Det er vigtigt at ansøgere 

 • har lyst og interesse til patientgruppen, har intuition og kreativ tænkning
 • kan holde fast i en vedholdende og tålmodig indsats og støtte patienten i målrettet træning
 • har evne og empati til indlevelse i forhold til den hjerneskadedes forskellige funktionstab
 • kan aflæse og tolke den afatiske patients reaktioner og kropssignaler
 • kan vise forståelse og omsorg for pårørendes særlige situation og agere professionelt
 • er fagligt nysgerrig og videns søgende, er sygeplejefaglig bevidst i det tværfaglige samarbejde
 • er venlig, åben, modig og fleksibel i samarbejdsrelationer
 • er åben og aktiv over for implementering af afsnittets udviklingsprojekter
 • er stabil, har en god fysik, og kan anvende de ergonomiske principper
 • lyst og interesse for rehabilitering af apopleksipatienter
 • social kompetence og evne for at omgås patienter, som ikke forstår egen situation eller magter fysiske funktioner til egne fornødenheder
 • lyst og evne for tværfagligt samarbejde og faglig respekt for udførelse af opgaverne
 • evne for sammenhæng og helhed i planlægning af patientforløb og tværfaglighed samt samarbejde med kommuner
 • personlige kompetencer med interesse, engagement, kreativitet og ro, overblik, tålmodighed afstemt efter de opgaver, der skal løses til rehabiliteringspatienter

Yderligere oplysninger om jobindhold og kvalifikationer fås hos afdelingssygeplejerske Kirsten Thomsen tlf. 7843 7164.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,3 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Neurocenter sengeafsnit 14, Regionshospitalet Lemvig.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingssygeplejerske Kirsten Thomsen tlf. 7843 7164

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest den 18. oktober 2020.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted den 20. oktober 2020.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


Udgivet

i

af

Tags:

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *