Social- og sundhedsassistent til Neurologi, Neurologisk Afsnit, Regionshospitalet Viborg

En fast stilling og et vikariat som social- og sundhedsassistent ved Hospitalsenhed Midt, Neurologi, Neurologisk Afsnit, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse pr. 1. november 2020. Vikariatet er i perioden d. 1. november 2020 til d. 31. januar 2021.

Stillingerne er på fuldtid = 37 timer pr. uge med dagvagter og aftenvagter samt weekendvagt hver 2. eller 3. weekend.

Om stillingerne
Har du lyst til en hverdag med både akut sygepleje og tværfaglige/tværsektorielle patientforløb?

Neurologisk Afsnit er en akutafdeling med et stort flow og kort indlæggelsestid på gennemsnitlig 3,6 dage.

Neurologisk Afsnit har 11 senge inden for klassisk neurologi og 4 senge til neurorehabilitering af apopleksipatienter, der har medicinske problemstillinger.
Afsnittet har et tæt samarbejde med de øvrige neurologiske afdelinger på tværs i regionen.

Der er tilknyttet et udgående apopleksiteam til afsnittet. Teamet er et tværfagligt team bestående af læge, sygeplejersker, fysioterapeuter og ergoterapeuter.

Neurologi er et område i rivende udvikling og der pågår flere spændende projekter i afsnittet, som sætter fokus på kvalitetsudvikling af patientforløbene og det tværfaglige samarbejde. Som eksempel kan nævnes projektet ”Tryghedspersoner til mennesker med Demens”. Det foregår i tæt samarbejde med National Videnscenter for Demens og øvrige afdelinger på HEM. Projektet løber de næste tre år og der vil i perioden arbejdes på innovative tiltage inden for området. Det vil derfor være en fordel om du har stort kendskab og kompetencer inden for demensområdet.

Afsnittets sygeplejersker indgår derudover i et tæt samarbejde med Neurologisk Klinik.

Du kommer til et afsnit, hvor der, er et tæt tværfagligt samarbejde med terapeuter, logopæd, læger og plejepersonale. For at højne det gode patientforløb og den tværfaglige kvalitet har vi fokus på ”Relationel Koordinering”.

Vi arbejder med patientinddragelse og tilstræber, at det er en naturlig del af en travl struktureret hverdag. Fokus er på patientens behov og på tilrettelæggelse af hensigtsmæssige patientforløb. Vi har altid kvalitet og kontinuitet i fokus.

Erfaring fra Neurologi fortrækkes.

Vi kan tilbyde dig:

  • En grundig oplæring i specialet
  • Et spændende fagligt miljø med engagerede kolleger
  • Muligheden for indflydelse på afdelingens udvikling
  • Et godt arbejdsmiljø med en positiv omgangstone

Vi forventer, du har:

  • En struktureret og målrettet tilgang til sygeplejen
  • Stort engagement og ansvarlighed
  • Evner og lyst til faglig og personlig udvikling
  • Stor fleksibilitet og samtidig er stabil
  • Smittende humør

Stillingen kræver ligeledes du har lyst og evner til at indgå i et tværfagligt samarbejde, både med sygeplejersker, terapeuter, logopæder, serviceassistenter, sekretærer og læger. Afdelingen er uddannelsessted for alle faggrupper.

Om afdelingen
Neurologi består af to centre. Center for Klassisk Neurologi og Vestdansk Center for Rygmarvsskade.

Neurologi i Viborg har regionsfunktion inden for de fleste neurologiske sygdomme. Afdelingen varetager undersøgelser, diagnostik, behandling, pleje, neurorehabilitering og opfølgende kontrol af patienter med neurologiske lidelse fra Hospitalsenhed Midt’s optageområde på ca. 250.000 indbyggere. Afdelingen er udpeget til at være center for klassisk neurologi med hovedvægt på de klassiske neurologiske sygdomme. 

Vestdansk Center for Rygmarvsskade har højt specialiseret funktion i Vestdanmark med rehabilitering af patienter med rygmarvsskade.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på 2,3 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Neurologi.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingssygeplejerske Louise Lindenmayer, tlf. 21802361.

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisations ID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest søndag den 18. oktober 2020.

Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag den 20. oktober 2020.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *