Social- og sundhedsassistenter med interesse for ældrepsykiatriens komplekse patientforløb, Psykiatrisk Center Amager – sjældent udbudt stilling!

Vi har fået en unik mulighed for at få flere hænder til vores fantastiske afsnit, så vi søger to dygtige social- og sundhedsassistenter, der sammen med os vil bidrage til det gode patientforløb, hvor der er fokus på et godt pårørendesamarbejde og hvor patienten er i centrum. Er du vores nye kollega?


På Psykiatrisk Center Amager afsnit PE1 har vi dét til fælles, at vi brænder for at arbejde med ældre og de komplekse problemstillinger, der følger med det at have en psykisk sygdom kombineret med aldersbetingede somatiske lidelser. Så er du social- og sundhedsassistent og nysgerrig på at lære mere om ældrepsykiatrien, så er du måske lige den, vi står og mangler.


Du får et job med variation i opgaverne

På PE1 hjælper vi med udredning og behandling af ældre patienter (primært over 65 år) med forskellige psykiatriske diagnoser. Vi har plads til 14 patienter og indlæggelsestiden er gennemsnitligt 25 dage, så du vil få mulighed for at følge patienternes udvikling og bedring over tid.


Du får i samarbejde med vores patienter og deres kontaktteam medansvar for pleje og behandlingsforløbet samt dokumentationen af dette. Du får en vigtig rolle med at forebygge og reagere på afvigelser fra det forventede patientforløb fx ift. sygdomsforløb og behandlingsalliance. Derudover vil dine sygeplejefaglige opgaver omfatte:


  • Varetagelse af kliniske opgaver; medicingivning og daglig sygepleje til dine tildelte patienter 
  • Håndtering af somatiske problemstillinger
  • Bidrage til at løfte afsnittets faste opgaver


Vi arbejder løbende med forbedringer og kompetenceudvikling. Lige nu har vi fokus på arbejdet med safewards som metode til at højne kvaliteten for vores patienter under indlæggelsen.


Hvorfor skal du vælge vores team?


  • Vi er et fagligt kompetent og solidt team. Vi er en flok engagerede og fagligt kompetente kollegaer, der værdsætter gensidig respekt og en venlig og omgængelig omgangstone, hvilket blandt andet fører til, at mange af vores kollegaer bliver hos os i mange år.
  • Den gode sygepleje i fokus. Her får du direkte indflydelse på pleje og behandling af patienterne.  Vi prioriterer et højt fagligt niveau i vores pleje af patienterne og i kontakten med de pårørende. Dertil bliver du en del af et afsnit med de rigtige fysiske rammer til at udføre den gode sygepleje.
  • Vi sørger for, at du er godt klædt på til jobbet. Du får et grundigt introduktionsforløb med udgangspunkt i dit erfaringsniveau, hvor du vil gennemgå vores kompetenceudviklingsprogram. Dertil tilbyder vi løbende supervision, undervisning og kurser.


Vores forventninger til dig

Vi ønsker at finde en kollega, der gerne vil indgå i et team med et højt fagligt niveau og engagement, og som har lyst til at bidrage til og tage medansvar for et godt fælles arbejdsmiljø.


Du løser dine opgaver med selvstændighed og du vægter samarbejde højt og sætter patienten i centrum.


Derudover kræver jobbet, at du kan holde hovedet koldt samt udvise konduite og handlekraft i tilspidsede situationer.


Kvalifikationer

For at blive taget i betragtning til jobbet skal du være uddannet social- og sundhedsassistent med psykiatrisk erfaring eller et særligt ønske om at arbejde i ældrepsykiatrien. Vi ser gerne, at du har medicinkompetencer eller et ønske om at tage kompetencegivende kursus.


Løn- og ansættelsesforhold

Vi søger 2 faste social- og sundhedsassistenter i blandede vagter og hver 3. weekend på fuld tid. Stillingen er til besættelse pr 1. juni 2021 eller snarest herefter.


Du vil blive ansat efter gældende overenskomst indgået mellem forhandlingsberettigede organisation og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.


Ansøgningsfristen er den 23. april 2021, kl. 12.00.

Sammen med din ansøgning bedes du uploade et CV, der indeholder oplysninger om tidligere ansættelser, samt autorisation og andre relevante uddannelsesbeviser. Vi indkalder løbende til samtaler.


Vi indhenter, efter aftale med ansøger, altid referencer forud for endelig ansættelse. Du bedes derfor til samtalen medbringe oplysninger om to referencer med angivelse af navn, stilling og telefonnummer.


Ansøgningsprocedure

Ønsker du at vide mere om stillingen, målgruppen eller afsnittet, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Line Havshøi på tlf.: 3864 1757, eller mail:  line.havshoei@regionh.dk.


Du er også meget velkommen til at lave en aftale med Line, om at komme på et uforpligtende besøg i afsnittet, så viser vi dig rundt og fortæller lidt mere om hverdagen på et ældrepsykiatrisk afsnit.


Om Psykiatrisk Center Amager

Psykiatrisk Center Amager har et optageområde, der på nær Christianshavn dækker hele Amager og Vesterbro inkl. Sydhavnen. Befolkningstallet udgør omkring 270.000 borgere med forventning om yderligere befolkningstilvækst.


Centret har såvel døgnafsnit som ambulante funktioner. Vores 129 sengepladser er fordelt på fem intensive og tre åbne sengeafsnit, samt et modtageafsnit og dertilhørende psykiatrisk akutmodtagelse. De åbne sengeafsnit er subspecialiserede i henholdsvis affektive lidelser, debuterende psykoser, skizofreni og rehabilitering samt ældrepsykiatri.


Den ambulante behandling varetages i to psykiatriske ambulatorier på hhv. Hans Bogbinders Allé og Gl. Kongevej og i Psykoterapeutisk og Ældrepsykiatrisk Ambulatorium, som ligger på Digevej. Derudover har vi et OPUS Ambulatorium, et Gadeplansteam og et Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse.


Psykiatrisk Center Amager er et universitetshospital med uddannelses- og undervisningsaktivitet samt en Forskningsenhed. Vi har siden 2011 arbejdet med LEAN som metode til at skabe en forbedringskultur.


Du kan læse og høre mere om Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på  “Job i Psykiatrien”.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *