Socialfaglig rådgiver til Respirationscenter Øst

Vi søger en socialfaglig rådgiver til Respirationscenter Øst, ”Afdeling for Bedøvelse, Smerte og Respirationsstøtte (BSR)”, Rigshospitalet, Glostrup. Stillingen er på 35-37 timer ugentligt.  


Respirationscenter Øst (RCØ) er et højt specialiseret afsnit med ca. 1600 patienter tilknyttet. RCØ modtager voksne og børn, der lider af sjældne og kroniske Respirationshandicap. Cirka 280 af disse patienter er hjemmerespiratorbrugere med et tilknyttet hjælperhold, der varetager overvågning og behandling på delegation for RCØ i hjemmet. RCØ er delt i tre enheder som arbejder tæt sammen -sengeafdeling, ambulatorium samt tilsyn. RCØ har en ledende overlæge, to ledende afdelingssygeplejersker, tre læger, en snart to socialrådgivere samt en personalegruppe bestående af sygeplejersker, sosu-assistenter og sygehjælpere.


De socialfaglige opgaver på afsnittet består af, iværksættelse af respiratoriske hjælperhold samt optimering af det specifikke og tværgående patientforløb. De nødvendige sociale foranstaltninger skal være iværksat, således at patienterne udskrives rettidigt, og ikke forbliver indlagt af sociale årsager.  


Dine primære opgaver vil være:  


 • At indhente samtykke til overvågning, samt udveksling af oplysninger inden patienten indlægges på RCØ
 • At sikre mulighed for behandling i hjemmet, herunder varetage rådgivning og koordination af patientforløb, dette foregår i samråd med hjemkommuner.
 • At iværksætte støtteforanstaltninger for at øge patienter og pårørendes håndtering af ny livssituation  
 • At rådgive omkring Servicelovens og Sundhedslovens rammer og muligheder, herunder forberede de berørte på de udfordringer i forbindelse med at modtage hospitalsbehandling i eget hjem.
 • At planlægge og facilitere socialkonferencer inden patienten udskrives fra RCØ  
 • At undervise respiratoriske hjælpere mv.


I tæt samarbejde med hjemmerespiratorbrugere, bureauer, regioner og kommuner:  


 • At indgå skriftlige aftaler med hver enkelt bruger med tilkendt BPA efter servicelovens § 95/96 mhp. sikring af den respiratoriske ordination
 • At indgå i dialog med og undervisning af brugeren om de særlige forhold en respiratorisk ordning kræver som såvel arbejdsgiver som arbejdsleder 
 • At indgå i løbende dialog og evaluering med brugerne, bureauer mv. vedrørende ansættelse af nye hjælpere og sikring af disses kompetencer.  


Du vil blive en del af en stabil medarbejdergruppe med et højt fagligt niveau samt et godt kollegialt fællesskab.  


Din funktion vil være at beskæftige dig med den del af patientforløbet, der er før, under og efter indlæggelse på RCØ. Det vil sige visitation, planlægning og opfølgning af patientforløb.


Som ansøger forventer vi, at du:  


 • Er uddannet socialrådgiver, socialformidler eller har lignende relevant baggrund  
 • Har kendskab til Sundhedsloven – eller lyst til fordybelse i denne  
 • Har bred viden om og erfaring med den sociale lovgivning og handicapområdet
 • Har lyst til at arbejde tværfagligt og bidrager hertil med din egen faglighed  
 • Har lyst til mødeledelse og gerne erfaring hermed  
 • Har lyst til at arbejde i et afsnit med kroniske patienter  
 • Trives i en forandringspræget og omskiftelig hverdag  
 • Trives med patient/pårørende samtaler


Dine personlige kompetencer:   


 • Evnen og lysten til at arbejde helhedsorienteret og tværfagligt med fokus på hvad der giver værdi for hjemmerespiratorbrugeren og deres hjælpere  
 • Have overblik og arbejde struktureret  
 • Kan lide at arbejde selvstændigt og planlægge egen dag  
 • Gode kommunikative evner  
 • Kan og vil lære nyt  
 • Er teamorienteret og har gode samarbejdsevner
 • Har lyst til at tilegne dig ny viden og være en dynamisk medspiller i udvikling af vores afdeling.


Afsnittet kan tilbyde:  


 • Et grundigt introduktionsforløb  
 • Udfordringer både faglige og personlige  
 • En funktion med stor aktivitet og med engagerede og erfarne kollegaer  
 • Kollegial støtte og sparring  
 • Et godt tværfagligt samarbejdsmiljø med ledelsesmæssig fokus på faglig udvikling og trivsel i gruppen
 • Tid til det enkelte patientforløb
 • Deltagelse på relevante kurser, konferencer og temadage
 • Faglig sparring og refleksion over etiske dilemmaer
 • Mulighed for supervision
 • Arbejdsmiljø med fokus på høj faglighed, sammenhold, god kommunikation og plads til humor i hverdagen


Ansøgningsfrist og ansættelsesvilkår:


Ansættelse er pr. 1. juni 2021 eller efter aftale. Stillingen er på 35-37 timer pr uge.


Hvis du vil besøge os og/eller har yderligere spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte:


Socialrådgiver Katrine Juul Jensen på telefon: 38633056


Ledende afdelingssygeplejerske Tippe Worziger Rasmussen på telefon: 30669725 eller


Ledende afdelingssygeplejerske Mejse Winnerskjold på telefon: 21159203


Finder du ovenstående spændende, ser vi frem til at modtage din ansøgning og CV.


Ansøgningsfrist er den 22. maj – 2021.


Ansættelsessamtaler afholdes fredag den 27. maj- 2021.


Løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst. 


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *