Socialfaglige medarbejdere til projektopgave og evt, fast ansættelse ved Fogedvænget

I perioden frem til og med januar 2021 skal Fogedvænget løse en konkret og fagligt udfordrende opgave, og vi skal bruge to grupper af medarbejdere i den forbindelse.

For 1-2 stillinger vil der være tale om fastansættelse, hvor ansættelsen efter projektet fortsætter på Fogedvænget.

En gruppe, som skal varetage selve projektopgaven og være en aktiv del af overgangsperioden til det kommende botilbud, og en gruppe, som skal afløse på Fogedvænget for de faste medarbejdere, som deltager i projektopgaven.

Om os
Specialområde Børn og Unge (SBU) er ét af de i alt otte specialområder inden for Region Midtjyllands specialiserede socialområde.

SBUs målgruppe er karakteriseret ved både normalt- og ikke normalt begavede børn og unge med komplekse problemstillinger såsom gennemgribende udviklingsforstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser, adfærdsforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser, specifikke indlæringsvanskeligheder, tvangspræget adfærd og/eller hjerneskader.

Fogedvænget er en specialpædagogisk døgnafdeling med intern skole. Vi er en afdeling i SBU beliggende på Fogedvænget 25 i Hedensted. Vi har fjorten børn og unge boende. Målgruppen er kendetegnet ved at have gennemgribende udviklingsforstyrrelser med varieret funktionsniveau, samt evt. problemskabende/udadreagerende adfærd. Alle børn og unge har et stort behov for struktur og genkendelighed i hverdagen. Vi udvider i efteråret med flere pladser og søger derfor nyt personale.

Vi tilbyder

 • En projektopgave, som er fagligt udfordrende, og som samtidig er meget givende for medarbejderne
 • Hyppig mødeafholdelse med pædagogisk vejledning og personalesupervision på både team- og individuelt niveau.
 • Dygtige kollegaer med stort kendskab til opgaveløsningen.
 • Oplæring i opgaven både på praktisk og teoretisk plan.
 • Særlig opmærksomhed på fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Projektmedarbejderne
Projektet omhandler pasningen af en konkret ung, og der vil bl.a. skulle foretages udregninger ifbm. diæt og medicinering.

Opgaven kræver, at du har erfaring med visuelle, strukturerede pædagogiske indsatser, hvor genkendelig og forudsigelighed er centralt i sammenspil med en professionel samarbejdsalliance. Opgaven kræver, at du ikke kun tænker traditionelt pædagogisk men også formår at nytænke og finde alternative løsninger indenfor rammerne.

Projektet kræver et åbent og ærligt samarbejde mellem ledelse og team omkring opgaven.

Projektet kræver også, at du har konkret erfaring med konflikthåndtering, kommunikative anvisninger og sikkerhedsarbejde og at du evner at være ro-skabende i pressede situationer. Det er en fordel, hvis du har erfaring med at give og modtage pædagogisk sparring og debriefing. Der er også behov for, at du formår at sikre, at dokumentation og formidling af den pædagogisk praksis forvaltes med højt refleksionsniveau.

Endelig skal du have erfaring med samarbejde med pårørende.

Specielt for arbejde med projektopgaven gælder, at der vil forekomme døgnvagter og alenearbejde, og det er nødvendigt at du har gyldigt kørekort og adgang til bil.

Vi ønsker fra både projektmedarbejderne og afløserne:

 • At du har en relevant, socialfaglig uddannelse som f.eks pædagog, psykomotorisk terapeut eller ergoterapeut.
 • At du kan se dig selv skabe tryghed, udvikling og livskvalitet for vores børn og unge
 • At du gerne har erfaring med bl.a. TEACCH, Low Arousal, sansemotorik, specialpædagogisk børnemassage og alternativ kommunikation
 • At du med afsæt i hverdagen kan arbejde målrettet og struktureret med dokumentation og delmålsarbejde
 • At du har et godt overblik og med lethed finder konstruktive løsninger
 • At du har sans for at balancere mellem faglighed, medmenneskelig omsorg og etiske hensyn
 • At du udviser loyalitet overfor den faglige retning og trufne beslutninger
 • At du er bevidst om at arbejdsmiljø er et fælles anliggende
 • At du kan arbejde fast hver anden weekend
 • At du har gyldigt kørekort til bil

Vi tilbyder:

 • Et stærkt fagligt miljø med fokus på det, vi kan sammen
 • Løbende opkvalificering b.la. med en grunduddannelse i Low Arousal samt andre relevante kurser
 • Grundig introduktion, oplæring og intern mentorordning
 • Intern og ekstern supervision
 • Gode kolleger og daglig ledelse der støtter og giver dig mulighed for at arbejde med din egen fagprofessionelle udvikling

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem den forhandlingsberettigede organisation og Region Midtjylland.

Ansøgningsfristen er søndag den 25. oktober 2020 kl. 23.59, men vi holder løbende ansættelsessamtaler.

Samtaler afholdes løbende.

Ansættelse pr. 1. november 2020 eller gerne tidligere.

Har du yderligere spørgsmål, eller har lyst til en rundvisning i huset, er du velkommen til at tage kontakt til afdelingsleder Jesper Christiansen tlf. 40700047 eller pædagogisk teamleder Louise Meyhoff tlf. 20532126.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

 


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *