Socialrådgiver til psykiatrisk ambulatorie F-ACT Frederikssund

Brænder du for psykiatri og er du ambitiøs og engageret?  Så er det dig vi søger.


Vi har nu en sjælden udbudt stilling, da vi søger en ny socialrådgiver.


Målgruppen for behandlingen er ambulante patienter med lavt funktionsniveau, der har behov for specialiseret tværfaglig indsats. Det drejer sig hovedsageligt om patienter med diagnoser inden for psykose-spektret, affektive lidelser samt personlighedsforstyrrelser.


Der samarbejdes tværfagligt, tværsektorielt og der lægges stor vægt på at skabe, fastholde og udvikle kontakten og samarbejdet med patienter, pårørende og samarbejdspartnere i og udenfor organisationen. Vi arbejder recovery-orienteret, og arbejder dermed målrettet med patienternes ønsker, drømme og håb for livet.


Du får en spændende og alsidig stilling, hvor du bl.a. vil skulle varetage opgaver, såsom råd og vejledning indenfor den sociale lovgivning og tilgrænsende områder.  Desuden består dine opgaver bl.a. af:


  • Beskrivelse af funktionsevne, afklaring af omfattende sociale problemstilling.
  • Afholdelse af netværksmøder, hvor kommunale og regionale myndigheder skal involveres med henblik på at skabe sammenhæng i forløbene.
  • Pårørendesamtaler, herunder familiesamtaler med patienter, der har børn under 18 år.
  • Sikring af underretning vedr. børn til de sociale myndigheder, jf. serviceloven.
  • At understøtte samarbejdet med de 2 kommuner i vores optageområde ved afholdelse af halvårlige samarbejdsmøder


Du referer ledelsesmæssigt til afsnitsledelsen og fagligt til udviklingskonsulent Mie Albrektsen. Du vil være ene socialrådgiver i afsnittet, men bliver en del af et fællesskab med 17 socialrådgivere/socialformidlere fordelt på centeret, hvor du vil have mulighed for monofaglig sparring.


Om Psykiatrisk ambulatorium i Frederikssund

Vi består af 2 FACT-teams som leverer fleksibel udgående og opsøgende behandling til ca. 300 patienter, der har behov for et tværfagligt behandlingstilbud. Metoden FACT (Fleksible Assertiv Community Treatment) er adopteret og tilpasset fra en Hollandsk model, hvor afsnittet i Frederikssund har været med til at bane vejen for FACT-implementeringen i resten af Region Hovedstadens Psykiatri.


Dette har bl.a. kunne gøres med succes, idet personalegruppen i FACT er kendetegnet ved høj faglighed og mange års erfaring med behandlingen i den ambulante psykiatri, og hvor en systematisk forbedringskultur understøtter forandringer. Vi ser pårørende og netværk som en naturlig samarbejdspartner i behandlingen, men også i den videre udvikling af vores afsnit.


Vi er en tværfaglig personalegruppe på 25 medarbejdere. Vores hverdag af præget af samarbejde, dynamik og arbejdsglæde. Der er i afsnittet en afslappet og uformel omgangstone i det daglige og så kommer man ganske enkelt ingen steder som ansat i F-ACT – hvis man ikke har god sans for humor og oprigtig interesse for sine kollegaer.


Vi tilbyder

Vi vil gerne understøtte vigtigheden af at komme godt fra start. Derfor tilbyder vi et individuelt tilrettelagt introforløb med grundig struktureret introduktion og oplæring samt tilknytning af mentor. Introduktionen vil være både centralt i Region Hovedstadens Psykiatri og lokalt på centret samt afsnittet. Derudover vil du løbende have mulighed for at deltage i udviklings- og temadage.


Psykiatrisk Center Nordsjælland arbejder struktureret med forbedringskultur ud fra Lean-metoden, som bl.a. giver medarbejderne indflydelse på forbedringer af afsnittets arbejdsgange med fokus på at skabe værdi for patienten. Patientbehandlingen foregår ud fra den kognitive referenceramme.


Har noget af ovenstående vakt din interesse eller bare givet dig en spirende lyst til at høre og se mere til os, så tøv ikke med at kontakte os.


Vores forventninger

Du er uddannet socialrådgiver, og har gerne erfaring fra kommunalt regi eller psykiatrisk afsnit.


Du kan kombinere kendskabet til en sygdoms karakter, prognose og sociale konsekvenser med viden om den sociale lovgivning og samfundets støttemuligheder. Du har faglig interesse for – og lyst til at udvikle gode og stabile samarbejdsformer med vores samarbejdspartnere, som typisk er kommunerne.


Du befinder dig godt i rollen som mødeleder og formår at skabe høj grad af inddragelse af patienten og teamet omkring denne. Din tilgang til opgaveløsning er fleksibel på tværs af socialrådgivergruppen og på centret. Dækning på tværs i socialrådgivergruppen, ved ferie og fravær skal forventes.


Du evner at kommunikere klart og tydeligt- såvel mundtligt som skriftligt og kan arbejde selvstændigt, samtidig med at du har mod på at vejlede og undervise det tværfaglige personale i sociale spørgsmål.


Ansættelsesvilkår

Stillingen er på 37 timer. Stillingen er til besættelse pr. 1. juni 2021 eller efter aftale.


Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst.


Ansøgningsprocedure

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Henriette Vedel Nielsen på 21 68 08 32 eller sende en mail til Henriette.vedel.Nielsen@regionh.dk


Ansøgningsfristen er den 19. april 2021, kl. 12.00.

Ansøgning, CV, uddannelsesbevis og relevante dokumenter sendes online via linket herunder 


Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 26. april 2021.

Der indhentes, efter aftale med ansøger, referencer inden endelig beslutning om ansættelse.


Yderligere oplysninger om Psykiatrisk Center Nordsjælland findes på www.psykiatri-regionh.dk


Læs og hør mere om Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads her: “Job i Psykiatrien”.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *