Socialrådgiver til Psykiatrisk Center Amager

Har du lyst til at arbejde tværfagligt og gøre en forskel for patienter, som er i behandling i psykiatrien? Så er det måske dig, vi søger.  


Vi søger en socialrådgiver til at varetage den socialfaglige indsats i to afsnit hhv. et åbent og et lukket sengeafsnit.  


Om døgnafsnittene

A1 er et åbent sengeafsnit med en erfaren og faglig stærk personalegruppe. A1 modtager patienter i aldersgruppen 18-35 år, der bliver indlagt på afsnittet til udredende og/eller stabiliserende forløb med henblik på at blive henvist til relevante ambulante tilbud.


Afsnit B2 er et velfungerende intensivt afsnit, der modtager patienter med alle former for psykiske lidelser. Vi har meget fokus på deeskalering, og arbejder med Safewards i afsnittet, så både patienter og personale kan profitere af et mere roligt og trygt miljø.


Hvad er rollen?


Din opgave som socialrådgiver består i at vejlede og rådgive indlagte patienter ift. socialfaglige problemer. Herudover har du en vigtig opgave i at sparre med og dele din viden med det øvrige fagpersonale. Dine opgaver omhandler forsørgelse, familie, økonomi, bolig, arbejde og uddannelse – både akut og mere langsigtet.


Dagen er præget af afsnittets struktur, men dine arbejdsopgaver kræver ofte hurtig handling og daglig prioritering. Der er tale om en yderst alsidig arbejdsfunktion og en hverdag med patientkontakt, kollegial sparring, afholdelse af netværksmøder, dialog med kommunale indsatser og meget andet.  


Du refererer til afdelingssygeplejersken, men indgår i et monofagligt netværk på tværs af centret, så der er rig mulighed for kompetenceudvikling og sparring. Der vil også forekomme arbejdsopgaver på tværs af centret. 


Vi tilbyder


 • Et spændende arbejde med ansvar for den socialfaglige indsats for patienter i døgnbehandling.
 • Alsidige arbejdsopgaver med fokus på patienters sociale forhold. 
 • Professionelt og tværfagligt arbejde i en engageret personalegruppe. 
 • Mulighed for løbende faglig opkvalificering.
 • Mono- og tværfaglig sparring samt supervision.
 • 13 engagerede socialrådgiverkollegaer og et højt fagligt niveau. 
 • En solid introduktion til opgaver og arbejdsplads.


Vores forventninger til dig

Vi søger en uddannet socialrådgiver, der har erfaring med at arbejde med udsatte mennesker. Du er velfunderet i lovgivningen på det sociale område, og du har lyst til at arbejde både tværfagligt og tværsektorielt. 

Derudover søger vi en kollega, der er:


 • stabil, ansvarsbevidst og omstillingsparat
 • god til at arbejde selvstændigt og til at strukturere en til tider hektisk arbejdsdag
 • initiativrig når du spotter behov for viden på afsnittene
 • god til at prioritere i opgaver og samtidig bevare overblikket
 • problemløsningsorienteret og besidder en god portion humor


Det er en fordel med erfaring fra/med Københavns Kommune.


Løn- og ansættelsesforhold

Stillingen er på 37 timer om ugen og til besættelse den 1. juli 2021. Arbejdstiden er i dagtimerne.


Du vil blive ansat efter gældende overenskomst indgået mellem forhandlingsberettigede organisation og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. For yderligere oplysninger herom, kontakt gerne TR Stine Christiansen Krøyer på tlf. 5116 1376.


Ansøgningsprocedure

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om CV, autorisation/eksamensbevis samt oplysninger om tidligere ansættelser. 


Der indhentes altid, efter aftale med ansøger, referencer forud for endelig ansættelse. 


Mere information

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Mette Dalsager på 3864 1556 eller koordinerende socialrådgiver Lone Fogholm på 3036 2206.  


Søg stillingen via link på siden senest den 26. april 2021.

Vi forventer at holde samtaler løbende.


Om Psykiatrisk Center Amager

Psykiatrisk Center Amager har et optageområde, der på nær Christianshavn dækker hele Amager. Befolkningstallet udgør omkring 176.000 borgere med forventning om yderligere befolkningstilvækst. Dertil udvides centerets optageområde med bydelen Vesterbro/Kgs. Enghave, hvorved centerets befolkningsgrundlag udvides til 239.000 borgere pr. 1. februar 2016.   


Centeret har såvel døgnafsnit som ambulante funktioner. Fra d. 1. februar 2016 udvides centeret til 129 sengepladser fordelt på fire intensive og fire åbne sengeafsnit samt et modtageafsnit og dertil hørende døgnåben akutmodtagelse.


Centeret er parallelt med udvidelserne af døgnafsnit i gang med at udbygge de ambulante funktioner – herunder etablering af et nyt team ’Akut Psykiatrisk Hjælp’ med udadgående funktion til borgere med behov for akut psykiatrisk hjælp.


De åbne døgnafsnit er subspecialiserede i henholdsvis affektive lidelser, debuterende psykoser, skizofreni og ældrepsykiatri. Centeret yder desuden lægefaglig konsulent- og tilsynsfunktion på botilbud i optageområdet samt på Amager Hospital.


Den ambulante behandling varetages i to psykiatriske ambulatorier på hhv. Hans Bogbinders Allé og Gl. Kongevej og på psykoterapeutisk afsnit på Digevej. Derudover er der tre OP-teams (opsøgende psykoseteams) og et OPUS team samt Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse. 

Psykiatrisk Center Amager er et universitetshospital med uddannelses-, og undervisningsaktivitet samt en Forskningsenhed. Centeret er klassificeret til uddannelse af læger i alle stillingskategorier KBU- (klinisk basis- uddannelse), speciallæge i almen medicin samt til Introduktions og hoveduddannelsesstillinger i psykiatri og til uddannelse af specialpsykologer.


Centeret varetager studenterundervisningen af medicinstuderende på 10. semester ved Københavns Universitet.

Du kan læse mere om centret her


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *