Spændende stilling som afdelingslæge til Ambulatorium for spæd- og småbørn B290, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Glostrup

Om Ambulatoriet for spæd- og småbørn, B290

Ambulatoriet varetager undersøgelse og behandling af 0-3 -årige psykisk syge børn samt en forebyggende indsats overfor 0-2 -årige børn af forældre med psykiatrisk sygdom.  Den forebyggende indsats startes allerede i graviditeten.


Ambulatoriet består af et dagafsnit til udredning og behandling af 5 spæd- og småbørn, ambulant udredning og behandling af børn 0-3 år med spiseforstyrrelse, ambulant udredning af børn med neuropsykiatriske vanskeligheder samt et ambulatorium med udgående, forebyggende og behandlende funktion i hjemmene, til børn af forældre med psykiatrisk sygdom.


Børn i dagafsnittet udredes og behandles for svære reguleringsforstyrrelser inkl. spiseforstyrrelse, neuropsykiatriske forstyrrelser, samt relationsforstyrrelser. Familier er indlagt i dagafsnittet fra 4. uger til flere måneder.


Personalegruppen er tværfaglig og består af sygeplejersker, specialsygeplejersker, pædagoger, psykologer og specialpsykologer, H-læge og speciallæger og en socialrådgiver samt et sekretariat. Det tætte tværfaglige samarbejde sker i teams af 2 kliniske kontaktpersoner. Det er altid en sygeplejerske og en tværfaglig behandler, som samarbejder kontinuerligt med familien.

I ambulatoriet arbejder vi aktivt med forbedringskultur med fokus på, hvad der har værdi for patienterne og deres familier. Vi vægter det tværfaglige samarbejde meget højt, både ift. det enkelte barn/familien og ift. struktur og organisering af opgaver i afsnittet.


 Vi arbejder med udvikling og sikring af et godt arbejdsmiljø. 


Hvilke arbejdsopgaver vil du få?

Arbejdsopgaverne veksler mellem udredning og behandling af børn 0-3 år med komplekse småbørnspsykiatriske vanskeligheder. Herunder beskrivelse af relation og samspil med forældrene.


Vi udreder og diagnosticere både i hht. D-C 0-5 og ICD 10.


En stor del af arbejdet i B290 omfatter behandlingsopgaver. Der kan spænde fra konkret vejledning til kortere terapeutiske forløb med forældrene ift. forståelse af barnets vanskeligheder/forældrerollen.  


Forældrene er aktive samarbejdspartnere og behandlingen af børnene foregår altid via forældrene.


Den teoretiske ramme for behandling i B290 baseres på en psykodynamisk forståelse af barnet, udvikling af psykopatologi og betydningen af relationen til forælderen.


Vores forventninger

Du er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri eller pædiatri, eventuelt speciallæge i almen medicin.   


Du har et fagligt engagement og relevante kvalifikationer, samt gode samarbejdsevner og interesse for videreudviklingen af en tidssvarende børne- og ungdomspsykiatri. 


Ansættelsesvilkår

Stillingen er på 37 timer og er til besættelse pr. 1. juni 2021 eller efter aftale.


Som afdelingslæge ansættes du med vagtforpligtigelse. Der er p.t. etableret ”frivillig” bagvagtsordning bestående af speciallæger på tværs af de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger i Region Hovedstadens Psykiatri. Der er hele tiden behov for at en del af centrets speciallæger er indstillet på at indgå i bagvagtsordningen


Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst.


I henhold til lovkrav skal der ved eventuel ansættelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center forevises ren børneattest. Centeret indhenter attesten hos Rigspolitiet med samtykke fra ansøgere, der indstilles til ansættelse.


Ansøgningsprocedure

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Helle Roesbjerg på 24 65 90 87 eller afsnitsledende overlæge Anne Ulbæk på 24 83 33 15.


Ansøgningsfristen er den 21. april 2021.


Ansøgning med CV, uddannelsesbevis, autorisation og eventuelle bilag sendes via linket andet sted på sitet.


Bedømmelse af ansøgere vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hver af de 7 kompetencer for speciallæger, hvorfor ansøgningen bedes udarbejdet i henhold til disse.


Ansættelsessamtaler vil foregå 27. april 2021, formiddag.


Send gerne ansøgningen før fristen, da vi indkalder til samtaler løbende.


Forud for eventuel ansættelse vil der blive indhentet referencer fra udvalgte tidligere ansættelsesforhold efter nærmere aftale med den enkelte ansøger.


Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center 

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) er en del af Region Hovedstadens Psykiatri. Centeret foretager udredning og behandling af børn og unge med alle former for alvorlige psykiske lidelser. Centeret har to kliniske afdelinger: Afdeling Ambulant og Afdeling Døgn fordelt på flere matrikler i Regionen.


Herudover har centeret en række støttefunktioner og en forskningsenhed. Samlet er vi ca. 750 medarbejdere, der indgår i et tæt tværfagligt samarbejde om de ca. 9.000 børn og unge i alderen 0-17 år, der årligt ses i centeret. Nærmere information om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center kan findes på BUC hjemmeside www.buc-regionh.dk


Læs og hør mere om Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på  “Job i Psykiatrien”.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *