Spændende stilling som psykolog til Ambulatorium for spæd- og småbørn, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup

Ambulatoriet varetager undersøgelse og behandling af 0-3 -årige psykisk syge børn samt en forebyggende indsats overfor 0-2 -årige børn af forældre med psykiatrisk sygdom. Den forebyggende indsats startes allerede i graviditeten.


Personalegruppen er tværfaglig og består af sygeplejersker, specialsygeplejersker, pædagoger, psykologer og specialpsykologer, h-læge og speciallæger og en socialrådgiver samt et sekretariat. Det tætte tværfaglige samarbejde sker i teams af 2 kliniske kontaktpersoner. Det er altid en sygeplejerske og en tværfaglig behandler, som samarbejder kontinuerligt med familien.


Vi søger en psykolog til at indgå i det tværfaglige behandlingsarbejde i vores dagafsnit.


Børn i dagafsnittet udredes og behandles for svære reguleringsforstyrrelser, herunder spiseforstyrrelser, relationsforstyrrelser og neuropsykiatriske vanskeligheder. Familierne er dagindlagte fra 4 uger til flere måneder. Den teoretiske ramme for udredning og behandling i dagafsnittet på B290 baseres på en psykodynamisk forståelse af barnet, udvikling af psykopatologi og betydningen af relationen mellem barn og forældre. Arbejdsopgaverne vil veksle mellem udredning og behandling af børn i alderen 0-3 år, som dagindlægges med deres forældre med komplekse småbørnspsykiatriske problemstillinger. Der arbejdes med forælder-barn relationen og tilknytningen mellem forælder og barn, med forældreskabet og med det lille barns trivsel og udvikling. Forældrene er aktive samarbejdspartnere og behandlingen af børnene foregår via forældrene.


Arbejdsopgaverne består af følgende:


 • Psykolog i dagafsnit med børn i alderen 0-3 år
 • Tæt samarbejde med miljøpersonalet i dagafsnittet
 • Psykopatologisk diagnostik og udredning
 • Deltagelse i behandlingskonferencer og behandlingsplanlægning
 • Psykologiske undersøgelser af barnet
 • Observationer af forældre-barn relationen
 • Konkrete vejledningsopgaver af forældre
 • Terapeutiske forløb med forældrene ift. forældrenes forståelse af barnet og forældrerollen
 • Relationsarbejde med børn og forældre
 • Tværsektorielt samarbejde 
 • Alsidige og komplekse arbejdsopgaver


Vi søger:


 • En autoriseret psykolog
 • Gerne specialist
 • Erfaring med undersøgelser af spæd- og småbørn
 • Gerne erfaring fra voksenpsykiatrien
 • Erfaring med psykoterapi
 • Gode samarbejdsevner


Ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.


Stillingerne er på 37 timer ugentligt og ønskes besat pr. 1. juni 2021.


I henhold til lovkrav skal der ved eventuel ansættelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center forevises ren børneattest. Centeret indhenter attesten hos Rigspolitiet med samtykke fra ansøger, der indstilles til ansættelse.


Der indhentes efter aftale med ansøger altid referencer inden endelig beslutning om ansættelse.


Ansøgningsprocedure

Ansøgning med CV, autorisationsbevis samt eventuelle bilag m.m., sendes elektronisk. Følg linket i dette opslag.


Ønsker du yderligere oplysninger om stillingerne, er du velkommen til at kontakte afsnitsledende overlæge Anne Birgitte Ulbæk anne.ulbaek@regionh.dk (tlf.: 38 64 0752) eller specialpsykolog Anette Maria Pilegaard anette.maria.pilegaard@regionh.dk


Ansøgningsfrist: 21.4 2021


Ansættelsessamtaler: mandag d. 26. april 2021   

Bemærk: Indkaldelse foregår elektronisk


Børne- og ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden har 650 ansatte og består af to afdelinger: afdeling ambulant og afdeling døgn. Centret varetager hovedfunktion og alle specialiserede funktioner i børne- og ungdomspsykiatri. Der lægges vægt på forskning og udvikling.


Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center modtager børn og unge i alderen 0-17 år med alvorlige psykiske lidelser og udviklingsforstyrrelser. Personalet er sammensat af læger, psykologer, socialrådgivere, sygeplejersker og pædagoger, der indgår i tværfagligt samarbejde.


Nærmere information om Børne- og ungdomspsykiatrisk Center kan findes på BUC hjemmeside: www.buc-regionh.dk


Region Hovedstaden er per 1. januar 2020 “røgfri arbejdsplads”.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *