Spændende stillinger som social- og sundhedsassistent ved Blodsygdomme, Aarhus Universitetshospital

Er du uddannet Social og sundhedsassistent og drømmer du om at få muligheden for at arbejde på AUH? Og har du lyst til at arbejde i et meget spændende hæmatologisk speciale med svært syge og kriseramte patienter og pårørende. SÅ har vi jobbet til dig.

Til vores sengeafsnit C516/C515 søger vi erfarne social- og sundhedsassistenter til faste stillinger i vores lymfomsubspeciale. Vi søger social- og sundhedsassistenter, der er stærke indenfor den grundlæggende sygepleje. Tiltrædelse er den 1. december eller efter aftale. Stillingerne er som udgangspunkt fuldtidsstillinger på 37 timer pr. uge.

Sengeafsnittet består af et sengeafsnit med 33 sengepladser fordelt mellem tre subspecialer – Lymfom, Myelomatose og Leukæmi. 2 af de 31 stuer er indrettet som ”Ungestuer” og er forbeholdt patienter i aldersgruppen 18 til 29 år. Endvidere har afsnittet tilknyttet en Hjemmeklinik, hvor patienter med behov for tæt opfølgning ved kendt plejepersonale og patientansvarslig læge kan møde til ambulant kontrol.

Personalegruppen består af tre super dygtige social- og sundhedsassistenter, ca. 45 sygeplejersker og to afdelingssygeplejersker. Ledelsesreferencen afhænger af subspecialetilknytning. Man arbejder hovedsageligt i eget subspeciale men skal være indstillet på også at arbejde på tværs af subspecialerne ved behov.

Afsnittet modtager såvel akutte som elektive patienter og er kendetegnet af et stort flow. Du vil komme til at varetage pleje og behandling af patienter i alle faser af deres sygdom, og forløbene er ofte langvarige og komplicerede. Enkelte patienter har dele af deres palliative forløb i afsnittet.

Som nyansat social og sundhedsassistent vil du blive tilbudt

 • et struktureret introduktions- og oplæringsforløb der tager udgangspunkt i dine medbragte kompetencer
 • planlagt mono- og tværfaglig undervisning internt i afsnittet.

Vi søger en social – og sundhedsassistent der

 • er fagligt opdateret og har erfaring indenfor social- og sundhedsassistentsområdet
 • gerne har erfaring med patienter med kognitive skader fra eksempelvis neurologisk/neurokirurgisk og onkologisk regi
 • har et bredt og stabilt fagligt fundament indenfor Social og sundhedsassistentområdet og med erfaring indenfor grundlæggende sygepleje, gerne på en sengeafdeling
 • har erfaring med og lyst til at arbejde med komplekse og langvarige patientforløb med respekt for patientens integritet og med blik for mennesket bag sygdommens udtryk
 • kan bevare overblikket og have mange bolde i luften
 • er skarp i prioriteringen af opgaverne hos svært syge patienter
 • kan arbejde selvstændigt og tage ansvar
 • kan lide at arbejde i en tempofyldt hverdag, hvor et godt kollegialt samarbejde er i højsædet
 • brænder for at indgå i et ligeværdigt samarbejde med andre faggrupper
 • vil indgå aktivt i at arbejde i ”Makkerpar” med sygeplejerskekolleger.

Vi tilbyder derudover

 • et inspirerende og godt læringsmiljø, hvor der stilles faglige og menneskelige krav med respekt for den enkelte medarbejder
 • en alders- og erfaringsmæssig bredt sammensat personalegruppe, der brænder for deres fag, for specialerne og for at yde den bedste sygepleje til patienterne
 • en kollegagruppe der ud over arbejdsfælleskabet prioriterer socialt samvær i kollegagruppen
 • medindflydelse på egen tjenestetidsplanlægning
 • der tilstræbes weekendvagt hver 3. weekend. Man må påregne to ekstra weekender fordelt over året. I sommerferieperioden falder fordelingen af weekender lidt anderledes, da vi prioritere frihed i weekenden op til ens ferie.
   

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation.

Ønsker du at vide mere om stillingen så kontakt afdelingssygeplejerske Charlotte Agerholm Petersen via afsnittets sekretærer på telefon 7845 5830.

Ansøgningsfrist er den 22. oktober 2020. Samtaler vil blive afholdt løbende fra uge 43, 2020.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *