Specialeansvarlig sygeplejerske med fokus på det Geriatriske/ortopædkirurgiske patientforløb søges til Ortopædkirurgien, Regionshospitalet Horsens.

Ortopædkirurgien, RHH ønsker at styrke den sygeplejefaglige indsats til den ældre ortopædkirurgiske/geriatriske patientgruppe.
Vi søger derfor målrettet efter en sygeplejerske med specialeansvarlig funktion indenfor det geriatrisk/ortopædkirurgisk patientforløb pr. 1/12-2020 på. 37 timer ugentligt.

Hvis du brænder for det ortopædkirurgiske/geriatriske speciale og ønsker at arbejde med det tværfaglige- og tværorganisatoriske forløb for den ældre medicinske patient- så er det dig vi har brug for!

Vi søger en dygtig, engageret, initiativrig og udviklingsorienteret sygeplejerske, der ønsker at forankre den evidensbaserede sygepleje i det orto/ geriatriske patientforløb.

Den årlige aktivitet i Ortopædkirurgien er ca. 6.700 operationer og 31.000 ambulante besøg. Den typiske akutte patient er en ældre medborger med komplekse medicinske problematikker foruden deres ortopædkirurgiske akutte skade. Der er et tæt samarbejde med geriatrien og dagligt geriatrisk stuegang til udvalgte patientforløb.

Beskrivelse af funktionen:
Du vil som Orto/geriatriske specialeansvarlig sygeplejerske være tilknyttet Ortopædkirurgisk sengeafsnit.
Funktionens primære formål er at styrke den Orto/geriatriske sygepleje til den ældre medicinske patient. Vi ønsker derfor at du tager initiativ til undervisning og udvikling i sengeafsnittet. Dette foregår selvfølgelig i tæt samarbejde med de to afdelingssygeplejersker, Afdelingsledelsen, de øvrige specialeansvarlige sygeplejersker, vores kvalitetsansvarlig sygeplejerske og Introduktion- og oplæringsansvarlige sygeplejersker.  
Vi har behov for at du er udviklingsorienteret og kan fremstå som rollemodel for den orto/geriatriske sygepleje i plejegruppen. Du bliver en del af et aktivt specialeansvarlig sygeplejersketeam, som arbejder selvstændigt inden for følgende områder:

Evidensbaseret sygeplejepraksis

 • Medansvarlig for, at der i afdelingen arbejdes systematisk og målrettet med evidensbaseret sygeplejepraksis.
 • Medansvarlig for at der i afdelingen arbejdes systematisk med involvering af patienter og pårørende.
 • Medvirker til at sikre at evidensbaseret sygepleje dokumenteres på en struktureret og systematisk måde samt udvikler dokumentationspraksis i afdelingen.
 • Støtter og initierer forsknings- og udviklingsprojekter med udgangspunkt i afdelingens kliniske sygepleje i samarbejde med udviklings- og afdelingssygeplejerske.

Implementering og kvalitetssikring

 • Udarbejder langsigtede mål og strategier for implementering af evidensbaseret praksis (herunder kliniske retningslinjer og patientforløbsbeskrivelser) og inddrager relevante interessenter/aktører i processen.
 • Udarbejder evidensbaserede instrukser/retningslinjer og patientforløbsbeskrivelser på baggrund af litteraturstudier, audits og andre analyser.
 • Initierer kvalitetsudvikling af klinisk praksis og medvirker til at ændre arbejdsgange.
 • Udfører audit og andre analyser som led i kvalitetssikring og evaluering.

Formidling og faglig supervision

 • Vejleder og underviser internt, på tværs af afsnit og eksternt.

Vi har stor fokus på at det Ortopædkirurgiske speciale kontinuerligt arbejder med evidensbaseret sygepleje, kvalitetsudvikling og forbedring, introduktion og oplæring samt vedvarende kompetenceudvikling.
Derfor ønsker vi at styrke og forbedre fagligheden indenfor følgende emner: sygepleje til den geriatriske patient, medicinske sygdomme, grundlæggende sygeplejefaglige ortopædkirurgiske problematikker, hygiejne, dokumentation, Palliation, samt patient og pårørendeinddragelse til den ældre patient.

Arbejdstilrettelæggelsen er efter vagtplan med fast weekendrul med vagt hver 3. weekend. Vi tilstræber at give mulighed for enten dag-aften eller dag-nat. Du skal forvente at arbejde ca. 6 aften eller nattevagter på 4 uger.

Der planlægges med 2 specialedage pr. måned på arbejdsplanen, samt derudover vurderes behovet efter de opgaverne der foreligger for den enkelte specialeansvarlige sygeplejerske i tæt samarbejde med den nærmeste leder.
https://e-dok.rm.dk/icons/vwicn005.gifGenerel_funktionsbeskrivelse_Sygeplejerske specialeansvarlig 04.2016.doc
På Regionshospitalet Horsens (RHH) arbejder vi med ‘Sikkert Patientflow, for at tilbyde vores patienter gode og sammenhængende forløb.
https://www.regionshospitalet-horsens.dk/om-os/virksomhedsgrundlag/strategi-2017-2020/
 
Beskrivelse af specialet:
Ortopædkirurgien varetager plejen og behandlingen af patienter med ambulante, elektive og akutte patientproblemstillinger.
Det Ortopædkirurgisk speciale behandler patienter med hofte-, knæ- og skulderalloplastik, hofteskopi, idrætskirurgi, fod og ankelkirurgi samt traume.

Sengeafsnittet er normeret til 29 sengepladser.
Sygeplejegruppen består af ca. 44 medarbejdere og 2 afdelingssygeplejersker.
Du vil desuden indgå i et tæt samarbejde med læger, lægesekretærer samt en lang række tværfaglige samarbejdspartnere, såsom Fysio- og Ergoterapeuter.

Sygeplejen i sengeafsnittet er baseret på tildelt patientpleje, men hvis kapacitetssituationen kræver det, kan plejeformen ændres til rundepleje. Vi arbejder med makkerpar funktion i dagtiden. Dette for at sikre faglig sparring/læring og praktisk hjælp.
 
Vi tilbyder:

 • Oplæring ud fra faglige kvalifikationer og kompetencer. Individuelt tilpasset introduktionsprogram og introduktionsforløb sammen med en introduktionsansvarlig sygeplejerske. Se mere information om Ortopædkirurgiens introduktion program vha. dette link
 • Et speciale hvor der er fokus på sygeplejefaglig udvikling og læring
 • Vi vægter og prioriterer inddragelse af klinikerne i den kontinuerlige kvalitetsforbedring af specialets pleje og behandling
 • Vi arbejder med den patientoplevende kvalitet og de 8 nationale kvalitetsmål
 • Fokus på tværfaglig og tværorganisatorisk optimering af patientforløb
 • Fokus på kvalitet og patientuddannelse i elektive forløb
 • Klinisk logistik, midtEPJ samt telemedicinske løsninger
 • Vi vægter at arbejdspres, arbejdsliv og privatliv harmonerer
 • Vi vægter et godt arbejdsmiljø- psykisk som fysisk
 • Vi sætter pris på ordentlighed og tillid som en grundværdi
 • Vi vægter humor og socialt samvær 

Dine kvalifikationer:

 • Minimum 5 års klinisk erfaring indenfor specialet geriatri og eller Ortopædkirurgi.
 • Har faglige kompetencer på kompetenceniveau 4 og bringer disse kompetencer ud til patienterne gennem direkte patientkontakt.
 • Gennemført dele af de sundhedsfaglige diplomuddannelser eller indstillet på det.
 • Gode formidlingsevner.
 • Kan initiere undervisning, som tager udgangspunkt i personalets behov, og har gode pædagogiske kompetencer.
 • Evner selvstændigt at få øje på, iværksætte og afvikle specialeansvarlige arbejdsopgaver.
 • Evner at strukturere, prioritere og administrere den tid og de opgaver, der specifikt hører til den specialeansvarlige funktion, samt udnytte de muligheder der opstår i arbejdstiden.
 • Du kan prioritere, træffe beslutninger og uddelegere opgaver.
 • Du kan bevare overblikket og roen i akutte og pressede situationer.
 • Du kan bidrage innovativt til opgaveløsninger, og se muligheder frem for begrænsninger.
 • Du har evne og flair for strukturering og organisering.
 • Du har gode anerkendende og kommunikative evner og tilgang til samarbejde både monofagligt og tværfagligt.
 • Du er fleksibel, samarbejdsvillig og omstillingsparat
 • At du har et fagligt engagement, er handlekraftig og har overblik
 • At du er villig til udvikling af dine kompetencer og evner at sige fra i situationer hvor dine kompetencer overskrides
 • At du vil bidrage til den gode stemning i afsnittet
 • Har gode IT-kundskaber og kan anvende elektronisk patientjournal

Praktiske oplysninger:
Lønforhold: Løn- og ansættelsesvilkår iht. gældende overenskomst.

Spørgsmål til stillingerne kan rettes til: Afdelingssygeplejerske Berit Falkesgaard Nørgaard på 7842 7275 eller Afdelingssygeplejerske Jane Holm på 7842 7275.
Ansøgningsfrist senest d. 18/10 2020. Der er tilknyttet et funktionstillæg til stillingen og der kan forhandles kvalifikations løn.

Stillingen er betinget af tilfredsstillende børneattest. 

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

 


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *