Specialiseret stroke sygeplejerske

På Aalborg Universitetshospital er det besluttet, at sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter ansættes på afdelingsniveau frem for afsnitsniveau.  Intensionen med ændringen er blandt andet at understøtte kvalitet, kontinuitet og sammenhæng i patientforløbene inden for specialerne samt medvirken til at øge og styrke de sygeplejefaglige kompetencer inden for specialet.
Sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter på Aalborg Universitetshospital ansættes fremadrettet på afdelingsniveau. Dit primære ansættelsessted vil være Neurologisk Apopleksiafsnit. du må forvente eventuelt også at skulle gøre tjeneste ved andre afsnit under Neurologisk Apopleksiafsnit.  Der vil blive orienteret nærmere herom ved ansættelsessamtalen.
Indtil videre vil du være ansat iArbejdstidens placering kan ændres med 4 ugers varsel, jævnfør det overenskomstmæssige varsel for ændring af vagtplaner.

Om Region Nordjylland
www.rn.dk

Søg job


Udgivet

i

af

Tags:

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *