Speciallæge i lungemedicin og/eller internmedicin til Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling, Nordsjællands Hospital

Speciallæge i lungemedicin og/eller internmedicin til Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling, Nordsjællands Hospital


Vi søger en ny overlæge/afdelingslæge-kollega, som er speciallæge i lungemedicin og/eller internmedicin. Stillingen er ledig til besættelse snarest muligt.     


Vi søger en speciallæge med særlig interesse for KOL-behandling herunder palliation, astma, svære lungeinfektioner, TB og forskning.     


Afdelingen     

Nordsjællands Hospital har funktion på 3 matrikler – Hillerød, Frederikssund og Helsingør.    


I Hillerød har afdelingen 52 senge fordelt i de to afsnit for henholdsvis lungemedicin og infektionsmedicin samt 11 senge i akutafdelingen. I Frederikssund råder afdelingen over et sengeafsnit med 20 senge.. Afdelingen har 14 lungemedicinske ambulante speciallægespor fordelt over 3 matrikler samt 1 reservelægespor ugentligt.     


Der vil være funktioner på 2 af 3 matrikler Hillerød og Frederikssund eller Helsingør.


Vi tilbyder     


  • En spændende arbejdsplads med specielt fokus på KOL-patienter for hvem afdelingen har implementeret Værdi Baseret Sundhed (VBS) for de patienter med de sværeste KOL diagnoser. Projektet fokuserer på patientens behov fremfor faste kontroltider. Herudover etablerer afdelingen et KOL excellent forløb for de indlagte patienter. Projektet kommer til at gå på tværs af flere afdelinger. Endelig er afdelingen i gang med at etablere palliation til KOL patenter, og et VBS forløb til astma patienter
  • En spændende ekspanderende arbejdsplads     
  • Et godt kollegialt miljø
  • Mulighed for at sætte personligt præg på en afdeling under udvikling  


Vi forventer, at du     


  • Er en engageret speciallæge med lyst til at indgå i afdelingens projekter     
  • Har kvalifikationer indenfor kommunikation og evne til at samarbejde     
  • Er forskningsinteresseret og     
  • Er indstillet på at indgå i afdelingens forsknings- og undervisningsforpligtelser 


Lungemedicin     

Afdelingen varetager lungesygdomme på hovedfunktionsniveau, regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau.      

De restriktive ─ herunder interstitielle ─ lungesygdomme samt TB. Afdelingen har specielt fokus på behandling og organisering af KOL patientforløb.      

Der foregår aktuelt et stort organisatorisk og forskningsarbejde i et projekt med omlægning af ambulante KOL, IPF og ASTMA forløb til CAPTAIN (Comprehensive And Prospective Treatment and Individual Nursing) projekt.     

I ambulatoriet foretages ultralydsvejledt pleuracentese, drænanlæggelse, bronkoskopi.


  

Vagter mv.     

Der er beredskabsvagt for lungemedicin og rådighedsvagt for infektionsmedicin, således at begge specialer er dækket.     

Der er ca. 40 tilknyttede reservelæger, som indgår i bunden vagt i 3½ vagtlag.     

Afdelingen deltager i undervisningen af studenter på 3. semester kandidatdel.  

   

Øvrige specialer     

Afdelingen har infektionsmedicinsk speciale. Lungeinfektioner herunder pneumoni og TB er forskningsmedicinske indsatsområder, der ligger i de 2 specialers krydsfelt.

Afdelingen er ansvarlig for COVID-19 behandling på NOH.

Afdelingen varetager desuden Nordsjællands Hospitals Diagnostiske Enhed.    

 

Forskning     

Til afdelingen er knyttet 1 forskningsansvarlig overlæge, 1 overlæge og flere yngre læger ansat i deltidsforskerstillinger. Afdelingen har 5 Ph.D-studerende og 2 forskningsårsstuderende.      

Afdelingens forskningsmæssige interesseområder er primært lungeinfektioner, tuberkulose-infektioner hos ældre, KOL, neuroinfektioner, sepsis samt patientforløb i Diagnostisk Enhed.I denne video, kan du se lidt om en overlæges ansættelse i LIA


https://region-hovedstaden-ekstern.23video.com/laege-et-arbejdsliv-i-lunge-ogAnsættelsesvilkår     

Der er tale om en fuldtidsstilling, som er til besættelse snarest muligt.  

   

Hvis du har mere end 5 års beskæftigelse som speciallæge, vil ansættelse ske i henhold til overenskomst for overlæger indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger.  

Hvis du har mindre end 5 års beskæftigelse som speciallæge, vil ansættelse ske i henhold til overenskomst for underordnede læger indgået mellem Yngre Læger og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Den faglige bedømmelse af dig vil ske på baggrund af dine oplysninger om egne kompetencer inden for de 7 kompetenceområder, der svarer til de 7 roller i speciallægeordningen. 


Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der ikke har en dansk uddannelse, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden have bestået en danskprøve (Danskuddannelse 3, som svarer til 9. klasses afgangseksamen) eller som minimum kunne bestå prøven senest 1 år efter ansættelsen, eller have opnået tilsvarende sprogkompetencer i dansk på anden vis. 

Danskprøven skal bestås med samme karakterkrav, som Sundhedsstyrelsen kræver af sundhedspersonale fra lande uden for AU, for at de kan få dansk autorisation.Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Thyge Lynghøj Nielsen på tlf. 24 82 32 82 eller mail
thyge.lynghoej.nielsen@regionh.dkDu kan læse mere om afdelingen og hospitalet på www.nordsjaellandshospital.dk      


Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 7. maj 2021 kl. 12.00.   

Ansættelsessamtaler afholdes den 14. maj 2021.

Send ansøgning, CV, publikationsliste samt dokumentation af formelle og faglige kompetencer via linket. Publikationer skal du ikke sende med.  


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *