Speciallæge i Psykiatri eller Almen Medicin søges til Psykoterapeutisk Ambulatorium for Spiseforstyrrelser på Psykiatrisk Center Ballerup

Om stillingen

Vi tilbyder en stilling i et velfungerende og udviklingsorienteret specialambulatorium for patienter med moderat til svær spiseforstyrrelse og komplicerende psykiatrisk og somatisk komorbiditet. Du bliver samtidig en del af Psykiatrisk Center Ballerup med rig mulighed for faglig sparring.


Som speciallæge vil du, i samarbejde med ambulatoriets øvrige speciallæger, have ansvar for den psykiatriske ekspertise og den diagnostiske udredning og behandling. Du vil desuden have egne terapeutiske forløb, deltage i visitation af patienter, psykoedukation af patienter og pårørende, netværksarbejde, supervision og undervisning af mono- og tværfaglige personalegrupper internt og eksternt. Vedrørende somatiske problemstillinger er der tæt samarbejde med fast endokrinolog, der er til stede på centret to dage om ugen.


Du forventes desuden at deltage i afsnittets igangværende forskning og kvalitetssikring, og der er også gode muligheder for selv at initiere og bidrage til forskning afhængigt af interesse og erfaring.


Kvalifikationer

Stillingen ønskes besat af en speciallæge med interesse for samtalebehandling og psykopatologi. Bred klinisk erfaring en fordel. Desuden er erfaring med behandling af spiseforstyrrelser og psykoterapeutisk uddannelse en fordel, men ikke et krav. Vi forventer, at du er fleksibel, selvstændigt arbejdende, udviklingsorienteret og har gode samarbejdsevner.


Om Psykoterapeutisk ambulatorium for spiseforstyrrelser  

Ambulatoriet varetager den primære fagspecifikke visitation og de fleste indledende vurderinger af alle nyhenviste patienter med spiseforstyrrelse i Region Hovedstaden.


Vi er i alt ca. 50 ansatte, fordelt på 3 behandlerteams og et sekretariat. Aktuelt er der, foruden den afsnitsledende overlæge, ansat 4 speciallæger i ambulatoriet og et vekslende antal yngre læger.


Team 1 (bulimi) og Team 2 (anoreksi) modtager personer med moderat til svær spiseforstyrrelse i hoved- og regionsfunktion, der i udgangspunktet vurderes at kunne profitere af gruppebaseret psykoterapi. Behandlingen er flersporet og primært systemisk narrativ gruppeterapi med diætetisk vejledning, lægesamtaler, pårørendesamtaler og socialfaglig bistand. Vi tilbyder desuden afklarende motivationsterapi, diætistgruppe og kropsterapi, og i mindre omfang individuel terapi. Team 3 har en højt specialiseret funktion og varetager langvarige psykoterapeutiske behandlingsforløb af patienter med svær og langvarig spiseforstyrrelse og høj grad af komorbiditet. Referencerammen i dette team er primært psykodynamisk suppleret med andre behandlingselementer efter behov, inkl. flersporet og tværfagligt. En del patienter i dette team har brug for gentagende døgnindlæggelser, og fokus på gode overgange og samarbejde med bosteder fylder meget.


Alle tre teams i ambulatoriet varetager desuden behandling af gravide med spiseforstyrrelse, og vores team med højt specialiseret funktion har endvidere et specielt mor-barn-team.


Hele ambulatoriet deltager aktivt for forskningsprojekter, både i biomarkører, naturalistiske forløbsstudier og undersøgelser af effekten af psykoterapeutiske behandlingsmetoder.


Den aktuelle stilling er som udgangspunkt primært tilknyttet team 2, men med nogle tværgående funktioner og tidvise supplerende opgaver i team 3.


Landets største center for spiseforstyrrelser  

Region Hovedstadens behandling af personer over 18 år med en spiseforstyrrelse er samlet i et af verdens største centre for spiseforstyrrelser beliggende på Psykiatrisk Center Ballerup. Samlet har centeret ca. 150 erfarne fagprofessionelle, som foruden det psykoterapeutiske ambulatorium også består af et dagafsnit og to sengeafsnit, som arbejder tæt sammen om visitation og behandling. Spiseforstyrrelsesområdet er et strategisk prioriteret område i Region Hovedstadens Psykiatris forskningsstrategi, og alle afsnit deltager i klinisk forskning i samarbejde med det tilknyttede forskningsenhed.


Ansættelsesvilkår

Stillingen er på fuld tid med mulighed for delvist fleksibel arbejdstid på hverdage mellem kl 8.00-18.00, samt vagtfunktion efter nærmere aftale.


Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Region Hovedstadens Psykiatri og Lægeforeningen. Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. juni 2021 eller snarest derefter.


Ansøgning

Dokumentation af formelle og faglige kompetencer bedes bilagt ansøgningen.  


Bedømmelse af ansøgere vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hver af de 7 kompetencer for speciallæger. Forud for eventuel ansættelse vil der blive indhentet referencer fra udvalgte tidligere ansættelsesforhold efter nærmere aftale med den enkelte ansøger.


Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos afsnitsledende overlæge Else Marie Olsen, tlf.38 64 53 68, e-mail else.marie.olsen@regionh.dk eller klinikchef Jens Drachmann Bukh, tlf. 38642585, e-mail: jens.drachmann.bukh@regionh.dk


Ansøgningsfrist: 

23.04.21 kl. 12.00


Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 27.04.21


Psykiatrisk Center Ballerup, PCB 

PCB er et moderne hospital med ca. 750 ansatte og hovedfunktioner inden for akut modtagelse, døgn-, dag- og ambulant behandling. PCB har specialfunktioner inden for behandling af spiseforstyrrelser, traumatiserede flygtninge, rehabilitering og døvepsykiatri. Vi arbejder tæt sammen med Herlev Hospital bl.a. via udbygget tilsynsfunktion og undervisning. Vi har præ- og postgraduat uddannelse på alle niveauer.   


Læs mere på www.regionh.dk


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *