Speciallæge i psykiatri til Psykiatrisk Ambulatorium OPUS – det specialiserede tilbud til unge med psykoser

Speciallæge i psykiatri til Psykiatrisk Ambulatorium OPUS – det specialiserede tilbud til unge med psykoser


Har du lyst til at arbejde med unge mennesker (18-35 år) med en nydiagnosticeret lidelse inden for psykose- og skizofrenispektret?


Så har du nu muligheden for at blive en del af et stærkt og fagligt funderet team i OPUS på Psykiatrisk Center Ballerup. Stillingen kan afhængigt af kvalifikationer besættes som overlæge eller afdelingslæge.


Om OPUS

OPUS er et 2-årigt ambulant behandlingstilbud til unge mellem 18-35 år, som for nyligt har fået diagnosen skizotypi, skizofreni eller en anden psykotisk lidelse.


Forløbet i OPUS er tværfagligt og tager udgangspunkt i en recoveryorienteret tilgang, hvor patienternes individuelle ønsker, mål og behov er omdrejningspunktet. Behandlingen i OPUS består af en kombination af diagnostisk udredning, psykoterapi (kognitiv adfærdsterapi) og psykoedukation, medicinsk behandling, gruppebehandling (f.eks. social færdighedstræning) samt familiesamtaler og pårørendekurser. Patienterne har som regel ugentlige samtaler med deres primærbehandler.


OPUS Ballerup er organiseret i to team, som hver består af 1 speciallæge, 1 teamkoordinator og 10 primærbehandlere med tværfaglig uddannelsesbaggrund og sekretær. Overlægen i det andet team udgør sammen med en sygeplejerske afsnitsledelsen for OPUS. Vi prioriterer et godt kollegialt arbejdsmiljø og tværfagligt samarbejde højt med direkte kommunikation og respekt for hinandens faglighed, og vi arbejder kontinuerligt med forbedringer og effektivisering af arbejdsgange.


OPUS indgår i et fællesskab med en række andre specialiserede funktioner, forskningsenheder og kompetencecentre med en fælles centerledelse.


Om stillingen

Som speciallæge i OPUS har du ansvar for udførelse og koordinering af den lægefaglige indsats i et af de to team. Dine hovedopgaver vil derfor være indledende samtaler, udredning, medicinsk behandling samt løbende opfølgning og sparring i samarbejde med den øvrige personalegruppe. Afhængig af dine interesser er der også mulighed for at tage del i de øvrige opgaver, udvikling og forskningsprojekter.


Du får et spændende arbejde i et velfungerende og udviklingsorienteret specialafsnit og bliver samtidig en central del af Psykiatrisk Center Ballerup med i alt cirka 750 medarbejdere. Der er fælles klinikker, konferencer og temadage for alle Psykiatrisk Center Ballerups læger. Speciallægerne yder supervision i akutmodtagelsen med forskudt arbejdstid 1-2 gange om måneden (”Speciallæge i Front”). Der er gode muligheder for kurser og relevant efteruddannelse for at sikre din faglige videreudvikling.


Kvalifikationer

Stillingen ønskes besat med en fagligt velfunderet speciallæge i psykiatri. Erfaring med behandling af denne patientgruppe er ønskelig, men ikke nødvendig.


Vi forventer, at du er fleksibel, selvstændigt arbejdende, udviklingsorienteret og har gode samarbejdsevner.


Ansættelsesvilkår

Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2021 eller efter nærmere aftale. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Region Hovedstadens Psykiatri og Lægeforeningen.


Ansøgning

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos klinikchef Jens Drachmann Bukh, telefon 22 62 28 13, mail jens.drachmann.bukh@regionh.dk, eller afsnitsledende overlæge Haroon Arfan, mail haroon.malik.arfan@regionh.dk, telefon 29 16 55 33 eller 38 64 50 02.


Ansøgningsfristen er den 26. april 2021, kl. 12.00.

Ansøgning, CV, dokumentation af formelle og faglige kompetencer og andre relevante dokumenter sendes via linket på siden.


Bedømmelse af ansøgere vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hver af de 7 kompetencer for speciallæger, hvorfor ansøgningen bedes udarbejdet i henhold til disse.


Forud for eventuel ansættelse vil der blive indhentet referencer fra udvalgte tidligere ansættelsesforhold efter nærmere aftale med den enkelte ansøger. 


Om Psykiatrisk Center Ballerup

Vi er et stort universitetshospital i vækst med en lang række ambulante tilbud, døgnåben akutmodtagelse og 160 sengepladser, med 5 intensive afsnit. Vi har lands- og specialfunktioner inden for PTSD, døvepsykiatri, transkulturel psykiatri, rehabilitering og spiseforstyrrelser. Yderligere oplysninger om centeret findes på www.psykiatri-ballerup.dk.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *