Specialområde Autisme i Randers søger faglig dygtig kollega

Er du interesseret i at arbejde med en høj grad af faglighed og dokumentation, med fokus på at skabe trivsel, udvikling og forandring for mennesker med autisme?

Autismeflex søger pædagog eller social sundhedsassistent til fuldtidsstilling pr. 1. december.

Autismeflex er en afdeling under Specialområde Autisme, som er Region Midtjyllands tilbud til målgruppen voksne med autisme. Kerneopgaven består i at tilbyde og videreudvikle optimale rammer for trivsel, udvikling og forandring til voksne med autisme.

Autismeflex er et specialiseret og mobilt team, som har til huse i Randers, og som yder 1:1 bistand i borgerens hjem, der kan ligge med geografisk afstand indenfor Region Midtjylland. Der er p.t. 10 borgere og 17 medarbejdere i Autismeflex.
Du kan læse mere om Specialområde Autisme og Autismeflex på www.sau.rm.dk

Målgruppen er normalt- og velbegavede borgere med diagnoser indenfor autismespektret. Ofte er autisme diagnosen kombineret med komorbiditet i form af øvrige psykiatriske diagnoser og misbrugsproblematikker, angst, ADHD, ligesom borgere kan have en dom for kriminalitet.
Det vil være af betydning, hvis du har viden om spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd eller kommunikativt udfordrende adfærd i kombination med autisme.

Som bostøtte skal man kunne være fleksibel og kunne trives med, at ikke to dage er ens. Hos nogle af vores borgere svinger funktionsniveauet meget fra dag til dag, ligesom de også i varierende grad kan være kommunikativt udfordrede samt have en udfordrende adfærd. Derfor skal du hele tiden være opmærksom på din egen rolle og løbende kunne vurdere behovet for støtte i forskellige situationer.
Andre opgaver kan være ledsagelse til fx indkøb og aftaler i sundhedsvæsenet og hos kommunen, ligesom det også er en central del af indsatsen at være med til at bygge bro mellem den autistiske verdensforståelse og den ikke-autistiske verdensforståelse – man skal være en slags tolk.

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet bestå i

 • Individuel bostøtte i fysisk borgerens hjem, hvor man arbejder alene, samt virtuelt støtte
 • Følgeskab/ledsagelse f.eks. til sundhedsmæssige konsultationer.
 • Kørsel med borger i afdelingens biler.
 • Støtte til rengøring, opvask, tøjvask og andre praktiske funktioner
 • Samtale med borgeren og oversættelse af den neuro-typiske verdens forståelse.
 • Tilrettelæggelse af den faglige indsats i samarbejde med teamet.
 • Målarbejde og status opfølgninger med kommunen.
 • Dokumentation i dagligdagen ud fra principper om resultatdokumentation

Vi forventer, at du   

 • Har erfaring med/indgående kendskab til autisme og kan omsætte det til en praksis til formål at understøtte borgerens udvikling og trivsel
 • Har erfaring med psykiatri og forståelse for psykiatriske diagnoser og kompleksiteter
 • Er engageret og struktureret i loyalitet med opgaverne i afdelingen
 • Påtager dig individuelle ansvarsområder og opgaver
 • Er selvstændig, idet den primære bostøtte ydes i borgerens hjem som alene-arbejde.
 • Kan bevare overblik og træffe beslutninger i pressede situationer.
 • Kan stå godt fast i jorden, når du kan står i de svære situationer, jobbet til tider kan byde på.
 • Vil bidrage til at skabe og fastholde stabilitet i Autismeflex både som kollega og i forhold til indsatsen generelt.
 • Er en teamspiller, som ser en styrke i forskellige fagligheder og som evner at arbejde struktureret og loyalt sammen med teamet i forhold til de aftaler og strategier, som indgås.
 • Har kørekort og gerne egen bil til rådighed.
 • Kommunikerer tydeligt og klart
 • Er indstillet på dag, aften og weekend arbejde

Vi tilbyder dig

 • At blive en del af et stærkt fagligt miljø, hvor fokus er individuelt på borgeren og på faglig udvikling af autismeområdet generelt.
 • En arbejdsplads, hvor det psykiske arbejdsmiljø er i fokus med henblik på at sikre optimale arbejdsbetingelser.
 • Et stærkt og specialiseret fagligt miljø, der samarbejder med specialister fra Autismefokus (Specialområdet for autismes konsulent enhed) og andre fagpersoner udefra.
 • Mulighed for udvikling og dygtiggørelse indenfor specialområdet autisme.
 • Løbende sagssupervision, pædagogisk vejledning og kollegial faglig sparring.
 • Et kollegaskab, hvor trivsel på arbejdspladsen løbende er et fokusområde, og hvor vi vil hinanden kollegialt og løfter i flok.

Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst og aftale om Ny løn. Ansættelse sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Specialområde Autisme. Der er tale om en fast stilling på 37 timer om ugen. Der vil være skiftende arbejdstider i dagtimer og aftentimer samt rådighedsvagter til kl. 22.00 alle ugens dage.

Ansøgningsfristen er den 25. oktober og samtaler afholdes den 29. oktober.

Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Mette Vase på tlf. 24 64 41 87, daglig leder Malene Holm Eskidlsen tlf. 20 33 46 91 eller faglig koordinator Marianne Andersen  tlf. 20 33 38 80.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

 


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *