Specialområde Hjerneskade, Høskoven Hus 1 søger faglig stærk Social- og sundhedsassistent til fast stilling.

Om Specialområde Hjerneskade
Specialområde Hjerneskade er en del af Psykiatri og Social i Region Midtjylland. Området består af seks døgntilbud, et rehabiliteringstilbud og dagtilbud i Østjylland. Målgruppen er voksne med erhvervet hjerneskade og/eller en varig fysisk funktionsnedsættelse.
 
Specialområde Hjerneskade blev etableret i januar 2013 i forbindelse med en omstrukturering af det specialiserede socialområde i Region Midtjylland til otte specialområder. Specialområde Hjerneskade er i dag et fagligt stærkt specialområde, der yder en højt specialiseret indsats på området.
 
Afdelingen på Høskoven består af et døgntilbud med 29 pladser samt et dagtilbud.

Boenhederne er baseret på et tværfagligt, Neuropædagogisk miljø, hvor medarbejdergruppen omfatter pædagoger, social-og sundhedsassistenter, fysioterapeuter,  ergoterapeuter og sygeplejeske.

En del af arbejdet omkring beboerne i Boenhederne involverer de pårørende, som er en vigtig del af den enkelte borgers liv.

Der forventes at du kan/er:

 • Uddannet sosu-assistent
 • Se dig selv i en travl og omskiftelig hverdag hvilket kræver højt tempo
 • Skabe overblik og arbejde struktureret
 • Tage ansvar for det gode arbejdsmiljø, også når der er travlt
 • Sætte din faglighed i spil i det tværfaglige samarbejdsrum
 • Indgå i faglige dialoger 

Endvidere er det er fordel at:

 • Du tidligere har arbejdet med Sensum
 • Du har kendskab og/eller viden om Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område
 • Viden om neuropædagogik  

Dine arbejdsopgaver:

 • Du skal være med til at styrke den sundhedsfaglige indsats og løse opgaver omkring komplekse sygeplejefaglige opgaver, herunder, ernæringssonde skift og pleje, kateter pleje og skift, og diabetes.
 • Styrke patientsikkerheden gennem dokumentation, medicinhåndtering, afdækning og tidlig opsporing af sygdom.
 • Ajourføre instrukser og retningslinjer, formidle og vidensdele det faglige stof
 • Indgå i daglige ADL opgaver ved borgerne.
 • Sikre vedligeholdelse af borgernes kognitive, samt fysiske funktionsniveau.
 • Støtte borger i brugen af kommunikationshjælpemidler.
 • Udarbejde neuropædagogiske strategier for borgerne.
 • Arbejde målrettet og kontinuerligt med mål og delmål, ud fra borgernes §141 fra kommunerne. 

Som arbejdsplads tilbyder vi:

 • Faglige kompetente kollegaer
 • Nærledelse
 • Faglig og kollegial Supervision
 • Faglig vejledning med en neuropsykolog
 • Faglig sparring
 • Mulighed for faglig udvikling
 • Intern uddannelsesplan

Stillingen er som udgangspunkt på 37  timer gennemsnitlig pr. ugen, med fortrinsvis aftenvagter, samt weekendarbejde hver 2. weekend.
 
Tiltrædelse den 1. november 2020 eller snarest efter aftale
 
Ansættelsessamtaler afholdes løbende. Når stillingen er besat, fjernes stillingsopslaget.
 
 Du kan læse mere om Høskoven og Specialområde Hjerneskade på www.soh.rm.dk.
 
For mere information, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Susanne Levann
på tlf. nr. 24692789 eller mail Susanne.Levann@ps.rm.dk

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

 


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *