Sygeplejerske med interesse for ældrepsykiatriens komplekse patientforløb, Psykiatrisk Center Amager – sjældent udbudt stilling!

Vi har fået en unik mulighed for at få flere hænder til vores fantastiske afsnit, så vi søger to dygtige sygeplejersker, der sammen med os vil bidrage til det gode patientforløb, hvor der er fokus på et godt pårørendesamarbejde og hvor patienten er i centrum. Er du vores nye kollega?


På afsnit PE1 har vi dét til fælles, at vi brænder for at arbejde med ældre og de komplekse problemstillinger, der følger med det at have en psykisk sygdom kombineret med aldersbetingede somatiske lidelser. Så hvis du ligesom os ønsker at hjælpe vores ældre psykiatriske patienter, så glæder vi os til at høre fra dig!


Du får et job med variation i opgaverne og afvekslende vagter

Vi kan både byde på vagter, hvor du skal løbe stærkt og får udviklet dig fagligt, og vagter med ro og tid til miljøterapeutiske aktiviteter med patienterne.


På PE1 hjælper vi med udredning og behandling af ældre patienter (primært over 65 år) med forskellige psykiatriske diagnoser. Vi har plads til 14 patienter og indlæggelsestiden er gennemsnitligt 25 dage, så du vil få mulighed for at følge patienternes udvikling og bedring over tid.


Vi arbejder løbende med forbedringer og kompetenceudvikling. Lige nu har vi fokus på arbejdet med safewards og KAT implementering som metode til at højne kvaliteten for vores patienter under indlæggelsen.


Dine arbejdsopgaver og ansvarsområder

I tæt samarbejde patienten og det tværfaglige kontaktteam får du ansvar for pleje og behandlingsforløbet samt dokumentationen af dette. Du får en vigtig rolle med at forebygge og reagere på afvigelser fra det forventede patientforløb fx ift. sygdomsforløb og behandlingsalliance. Derudover vil dine sygeplejefaglige opgaver omfatte:


 • Varetagelse af kliniske opgaver; medicingivning og daglig sygepleje til dine tildelte patienter 
 • Håndtering af somatiske problemstillinger
 • Koordinering af afsnittets daglige opgaver sammen med dine kollegaer
 • Opbygning af et tæt pårørendesamarbejde
 • Opfølgning på mål og handleplaner i samarbejde med patient, pårørende og øvrige sundhedsprofessionelle
 • Miljøterapeutiske aktiviteter med patienterne
 • Netværksmøder


Hvorfor skal du vælge vores team?


 • Vi er et fagligt kompetent og solidt team. Vi er en flok engagerede og fagligt kompetente kollegaer, der værdsætter gensidig respekt og en venlig og omgængelig omgangstone, hvilket blandt andet fører til, at mange af vores kollegaer bliver hos os i mange år.
 • Den gode sygepleje i fokus. Her får du direkte indflydelse på pleje og behandling af patienterne.  Vi prioriterer et højt fagligt niveau i vores pleje af patienterne og i kontakten med de pårørende. Dertil bliver du en del af et afsnit med de rigtige fysiske rammer til at udføre den gode sygepleje.
 • Vi sørger for, at du er godt klædt på til jobbet. Du får et grundigt introduktionsforløb med udgangspunkt i dit erfaringsniveau, hvor du vil gennemgå vores kompetenceudviklingsprogram. Desuden vil du blive tilmeldt vores obligatoriske kurser i voldsforebyggelse og konflikthåndtering, og efterfølgende vil du 4 gange om året deltage i vedligeholdelsestræning.
 • Udvikling til den enkelte. Du får supervision og undervisning en gang om ugen. Vi giver løbende vores medarbejdere mulighed for at udvikle sig fagligt bl.a. gennem kurser og videreuddannelser.


Vores forventninger til dig

Vi ønsker at finde en kollega, der gerne vil indgå i et team med et højt fagligt niveau og engagement, og som har lyst til at bidrage til og tage medansvar for et godt fælles arbejdsmiljø.


Du løser opgaverne med selvstændighed. Du vægter samarbejde højt og sætter patienten og dennes pårørende i centrum.


Derudover kræver jobbet, at du kan holde hovedet koldt samt udvise konduite og handlekraft i tilspidsede situationer.


Kvalifikationer

For at blive taget i betragtning til jobbet skal du være dansk autoriseret sygeplejerske. Vi ser gerne, at du har psykiatrisk erfaring, eller har et særligt ønske om at arbejde i ældrepsykiatrien, men da vi har et miljø med plads til udvikling og læring, er du også meget velkommen til at søge som nyuddannet eller ny i psykiatrien.


Løn- og ansættelsesforhold

Vi søger to sygeplejersker til blandede vagter og weekendarbejde hver 3. weekend. Stillingerne er til besættelse pr 1. juni 2021, eller snarest herefter.


Du bliver ansat efter gældende overenskomst indgået mellem forhandlingsberettigede organisation og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.


Der indhentes, efter aftale med ansøger, altid referencer forud for endelig ansættelse. Du bedes derfor til samtalen medbringe oplysninger om to referencer med angivelse af navn, stilling og telefonnummer.


Vi glæder os til at høre fra dig

Søg stillingen via linket på siden senest 5. maj 2021. Sammen med din ansøgning bedes du uploade et CV, der indeholder oplysninger om tidligere ansættelser, samt autorisation og andre relevante uddannelsesbeviser. Vi indkalder løbende til samtaler.


Ønsker du at vide mere om stillingen, målgruppen eller afsnittet, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Line Havshøi på tlf.: 3864 1757, eller mail:  line.havshoei@regionh.dk.


Du er også meget velkommen til at lave en aftale med Line, om at komme på et uforpligtende besøg i afsnittet, så viser vi dig rundt og fortæller lidt mere om hverdagen på et ældrepsykiatrisk afsnit.


Du kan læse og høre mere om vores spændende karrieremuligheder for sygeplejersker og Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på  “Job i Psykiatrien”.


Om Psykiatrisk Center Amager

Psykiatrisk Center Amager har et optageområde, der på nær Christianshavn dækker hele Amager og Vesterbro inkl. Sydhavnen. Befolkningstallet udgør omkring 270.000 borgere med forventning om yderligere befolkningstilvækst.


Centret har såvel døgnafsnit som ambulante funktioner.  Vores 129 sengepladser er fordelt på fem intensive og tre åbne sengeafsnit, samt et modtageafsnit og dertilhørende psykiatrisk akutmodtagelse. De åbne sengeafsnit er subspecialiserede i henholdsvis affektive lidelser, debuterende psykoser, skizofreni og rehabilitering samt ældrepsykiatri.


Den ambulante behandling varetages i to psykiatriske ambulatorier på hhv. Hans Bogbinders Allé og Gl. Kongevej og i Psykoterapeutisk og Ældrepsykiatrisk Ambulatorium, som ligger på Digevej. Derudover har vi et OPUS Ambulatorium, et Gadeplansteam og et Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse.


Psykiatrisk Center Amager er et universitetshospital med uddannelses- og undervisningsaktivitet samt en Forskningsenhed. Vi har siden 2011 arbejdet med LEAN som metode til at skabe en forbedringskultur.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *