Sygeplejerske med interesse for skind og ben søges!

Om os

Har du lyst til at være aktiv og kreativ i dit arbejde med mulighed for faglig sparring i vores kliniske team?
Bonus: I team fod/ankel og sår vægter vi tværfagligheden højt og samarbejder tæt med fokus på god opgaveløsning og faglig kvalitet i patientforløbene…

Har du gode tværprofessionelle samarbejdsevner?
Bonus: I team fod/ankel og sår vægter vi som nævnt det tværprofessionelle samarbejde højt, hvorfor du skal være åben overfor samarbejde og videndeling på tværs af faggrupper og afsnit…

Har du instrumentelle færdigheder eller lyst til at oparbejde det?
Bonus: I team fod/ankel og sår beskæftiger vi os med alsidig instrumentel sygepleje og brug af teknisk medicinsk udstyr i den specialiserede pleje og behandling. Vi behandler forskellige typer af sår – diabetiske fodsår, traumatiske sår, amputationssår, tryksår og brandsår. Vi anvender sårbehandling med vacuumterapi, smertekathetre til sufficient smertebehandling, CADD-pumper til kontinuerlig antibiotisk behandling og gipsskinner i forbindelse med brud og stivgørende operationer.

Har du patienten og de pårørende i centrum og vil du være med til at skabe gode patientforløb med fokus på god sygepleje?
Bonus: I team fod/ankel og sår er vi patientens team, hvorfor helhedsplejen er væsentlig. Kan du bidrage til opgaven med dine faglige og personlige kompetencer, således vores patienter oplever sig set, hørt og føler sig godt behandlet under indlæggelse og ifm. overgange.

Er du fleksibel og selvstændig?
Bonus: I team fod/ankel og sår er opgavernes art og antal meget varieret, hvilket betyder, at man skal være fleksibel samtidig med, at man skal kunne tage selvstændigt ansvar ift. de individuelle patientforløb, stuegang, sårskift m.m. Selvfølgelig altid med udgangspunkt i tæt faglig sparring med teamet.Tør du sige fra og stille spørgsmål, når erfaring eller kompetencer ikke rækker…

Er du nysgerrig og har du lyst til at arbejde på et spændende akut afsnit i udvikling, hvor der er mulighed for at opbygge viden og kompetencer og arbejde tværgående og projektorienteret med udvikling af vores patientforløb?
Kan du svare ja til ovenstående, så er vi en personalegruppe med højt til loftet og let til grin, som sætter stor pris på det sociale fællesskab og et godt arbejdsmiljø. Kan du se dig selv i en afvekslende hverdag, som en del af vores kliniske team, så send os gerne din ansøgning eller kig forbi.

Vi tilbyder:

 • fast stilling, 37 timer gennemsnit pr. uge, vagter efter aftale, med fast weekendrul hver 3. uge. Ca. 20% af din arbejdstid vil foregå omkring patientforløbene i O-ambulatoriet.
 • individuelt tilrettelagt 8 ugers mentorforløb med fokus på det samlede patientforløb, herunder løbende opfølgningssamtaler ift. trivsel, sparring og digital onboarding og kompetenceudvikling via MySkills.
 • mange alsidige kompetencer fra det kirurgiske og medicinske område, som giver kompetencer til fremtidens karriereforløb.
 • en social og dynamisk personalegruppe med masser af energi, hvor der er plads til at være ny.
 • kollegaer med mange forskellige ressourcer og kompetencer.
 • mulighed for efteruddannelse og kurser, herunder ”Godt fra start” og intern simulationstræning.
 • uddannelsesafsnit for social- og sundhedsassistentelever og sygeplejestuderende.
 • medindflydelse på egen vagtplanlægning.

rsl@rn.dk

Om din ansættelse
På Aalborg Universitetshospital har vi besluttet, at vores sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter fremadrettet ansættes på afdelingsniveau, frem for afsnitsniveau.

Formålet med denne ændring handler om:

 • At skabe en attraktiv og fremtidssikret arbejdsplads, hvor du kan udvikle dig fagligt, både i dybden og i bredden.
 • At skabe sammenhæng i patientforløbene inden for specialerne.
 • At styrke din faglighed og dine sygeplejefaglige kompetencer inden for det samlede speciale.
 • At give dig mulighed for fleksibilitet i arbejdsforholdene.

 
Dit primære ansættelsessted er afsnit O1, men du kan forvente, eventuelt, også at skulle gøre tjeneste ved andre afsnit under ortopædkirurgien. Det drejer sig for nuværende om følgende afsnit: Afsnit O2 og ortopædkirurgisk ambulatorium. Dette sker altid ud fra en faglig begrundelse og med et varsel på minimum 4 uger.   
 

Læs mere om afsnit O1 her: https://aalborguh.rn.dk/afsnit-og-ambulatorier/ortopaedkirurgiske-afdelinger/ortopaedkirurgi-aalborg/afsnit/sengeafsnit-o1

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftaler med Dansk Sygeplejeråd.

Om Region Nordjylland
www.rn.dk

Søg job


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *