Sygeplejerske søges til Nyfødt Intensivt afsnit, Børn og Unge 3

Nyfødt Intensivt afsnit, Børn og Unge 3 (BU3)  søger basis sygeplejersker i faste stillinger og vikariater af et års varighed med start 1. december 2020 eller snarest derefter.

BU3 er et højt specialiseret afsnit under Børn og Unge på Aarhus Universitetshospital. Vi varetager behandling og pleje til komplekse patientforløb af syge nyfødte og (ekstrem)- for tidlig fødte. Vi har plads til omkring 24 børn og deres familier.
Vi har tilknyttet eget ambulatorie, og vi står for den neonatale transportordning i Region Midt, hvor vi henter syge nyfødte til det respektive hospitalsafsnit.
Familierne kan være hjemme efter 35uger i THO (tidlig hjemmeophold), som vi også varetager.

Vi stræber efter at yde den bedste behandling og pleje til barnet  med familien i centrum. Vi tager hensyn til den enkelte families behov, ressourcer og normer. Vi inddrager forældrene mest muligt i plejen og behandlingen af deres nyfødte. 

Vi arbejder ud fra NIDCAPprincipperne, som er en særlig tilgang til børn født før tid. Vi har Dansk NIDCAP trænings- og udviklingscenter koblet til afsnittet og hvor der er mulighed for deltagelse i relevante kurser og uddannelse indenfor NIDCAP.

Vi har i afsnittet IBCLC konsulenter (Ammekonsulenter) som tilbyder sparring og læring i afsnittet omkring ammeetablering og udmalkning.
 
Vi vægter høj faglighed, sparring med kollegaer samt det tværfaglige samarbejde og er i patientforløbene meget afhængige af hinandens kompetencer.

Det er muligt at gennemgå et fokuseret 6-ugers oplæringsforløb til de intensivt syge nyfødte efter ½-1 års ansættelse, medmindre andet aftales.

Patientkategori
Det enkelte barns indlæggelsestid veksler mellem korte kontakter på under 1 døgn til længerevarende forløb op til måneder. Vores patienter er bl.a.

 • kritisk syge og intensive børn fra 23+ leveuge til og med 3 måneder
 • nyfødte med respiratoriske og cirkulatoriske problemstillinger
 • nyfødte, som er født før tid og/eller med lav fødselsvægt
 • børn med neonatale abstinenser
 • nyfødte med misdannelser eller anden kronisk sygdom.

Vi hjælper også med ammeetablering og trivselsproblematikker.

Alle børn kommer i afsnittet mere eller mindre akut, hvilket betyder, at patientflowet er meget svingende. Derfor kræver det, at du er omstillingsparat, fleksibel og trives i meget vekslende arbejde og hvor der kræves høj faglighed.

Nyfødt Intensivt afsnit kan tilbyde

 • varierende kompleksitet i sygeplejen
 • kompetenceudvikling gennem store dele af din ansættelse
 • et veltilrettelagt oplæringsforløb, hvor du går med din vejleder den 1. måned og derefter i de følgende 2 måneder tilnærmelsesvis følger vejlederens vagtplan, så I er på vagt sammen og nemmere kan sparre.          Efterfølgende vil du kunne ønske din vagtplan frit
 • 12-timers vagter hver 3. weekend eller 8-timers vagter hver 2. weekend
 • op til 14 vagter på 6 uger (Blandet aften- og nattevagter)
 • engagerede, kompetente og positive kollegaer
 • et afsnit hvor vi vægter ordentlighed, god tone og adfærd samt et godt arbejdsmiljø.

Vi søger en sygeplejerske der

 • har været uddannet i over 1 år
 • har pædiatrisk og meget gerne neonatal erfaring
 • har kendskab til den akutte sygepleje med vekslende arbejdsopgaver
 • har stor lyst til at arbejde med barnet og familien i centrum
 • finder det inspirerende at arbejde med meget komplicerede og akutte problemstillinger i patientforløbet
 • har motivation for at arbejde med udvikling af sygeplejen samt arbejde tværfagligt, særligt med lægerne
 • er fleksibel, omstillingsparat og robust
 • kan arbejde i et meget omskifteligt speciale med blandede vagttyper
 • har et stabilt fremmøde

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Har du spørgsmål i forhold til stillingerne er du velkommen til at kontakte Afdelingssygeplejerske Majken Grund eller koordinatoren i dagstid på 3071 5120.

Ansøgningsfrist den 22. oktober 2020
Samtaler vil findersted snarest efter.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

 


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *