Sygeplejerske til Ambulatorium med udvidet ambulant funktion for større børn, B397, BUC Hillerød

Vi har et stærkt miljøterapeutisk grundlag, som vi ønsker styrket med din gode psykopatologisk indsigt og høje sygeplejefaglig viden.


Ambulatoriet med udvidet ambulant funktion, B397, udreder og behandler børn i alderen 6-13 år, der er henvist for psykisk sygdom eller psykisk udviklingsforstyrrelse af et omfang, der kræver udredning og behandling i hospitalsregi. Ambulatoriet har dagfunktion med 8 dagpladser. 


Jobbet

Primæropgaven er udredning og behandling af børn med særligt komplekse børnepsykiatriske vanskeligheder, ofte i kombination med omfattende psykosocial funktionshæmning. Børnene udredes og behandles af tværfaglige teams i tæt samarbejde med forældre og netværk. Vi arbejder aktivt med empowerment og recovery.


Du får mulighed for at præge afsnittets sygeplejefaglige tilbud samt udviklingen af centerets dagtilbud. Det er et spændende og alsidigt job med både udrednings- og behandlingsopgaver i komplekse børnepsykiatriske sager, hvor der er behov for et mere dybdegående kendskab til barnet og familien.


Ambulatorium B397

Du bliver en del af et afsnit hvor børn og forældre bliver mødt med respekt og anerkendelse, og hvor et tæt samarbejde med forældrene vægtes højt. Både på afsnittet og på centeret arbejdes der med forbedringskultur og grundlæggende værdier som tillid, retfærdighed og gennemsigtighed.


Medarbejderstaben omfatter sygeplejersker, pædagoger, speciallæge, læger under uddannelse, psykologer, socialrådgiver, fysioterapeut og lægesekretær.  Afsnittet ledes af overlæge og afdelingssygeplejerske i fællesskab. Desuden er der i det daglige arbejde et tæt samarbejde med skolelærere i den tilknyttede skole.


Vi tilbyder


  • Et afsnit med et stærkt miljøterapeutisk og tværfagligt fundament
  • En mindre medarbejdergruppe med et godt samarbejde på tværs af faggrupper
  • Supervision og faglig udvikling
  • Arbejdstid fra mandag til fredag i dagtimerne


Gode karrieremuligheder. Vi giver løbende vores medarbejdere mulighed for at udvikle sig fagligt bl.a. gennem kurser. Se vores mange karrieremuligheder her.Vi forventer

Du er uddannet sygeplejerske, gerne med børne- og ungdomspsykiatrisk erfaring og gerne med miljøterapeutisk erfaring/uddannelse. Du har erfaring med at arbejde sygeplejefagligt med børn samt med inddragelse af familie.


Du har et højt fagligt engagement og har lyst og evne til at arbejde med børn, som har komplekse psykiske vanskeligheder. Du har evnen til at arbejde selvstændigt og kan planlægge og sikre effektive udrednings- og behandlingsforløb sammen med øvrige behandlere samt patientens familie.


Du har gode samarbejdsevner og kan reflektere. Du er fleksibel i opgaveløsningen og indstillet på at bidrage aktivt til afsnittets faglige udvikling samt udviklingen af en udgående funktion.


Du har lyst til et tæt tværfagligt samarbejde og er indstillet på i dagligdagen at indgå i en tæt arbejdsrelation i en miljøpersonalegruppe.


Ansættelsesvilkår

Stillingen er på 37 timer og ønskes besat snarest muligt. Arbejdstid fra mandag til fredag i dagtimerne.


Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst.


I henhold til lovkrav skal der ved eventuel ansættelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center forevises ren børneattest. Centret indhenter attesten hos Rigspolitiet med samtykke fra ansøger, der indstilles til ansættelse.


Ansøgningsprocedure

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Christine Mølskov Haarslev på 38 64 65 31 eller 23 47 26 94.


Ansøgningsfristen er den 18. april 2021.


Ansøgning, CV, uddannelsesbevis samt evt. andre relevante bilag sendes elektronisk via link.


Ansættelsessamtaler afholdes i uge 16.


Der indhentes efter aftale med ansøger altid referencer inden endelig beslutning om ansættelse.


Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) er en del af Region Hovedstadens Psykiatri. Centeret foretager udredning og behandling af børn og unge med alle former for alvorlige psykiske lidelser. Centeret har to kliniske afdelinger: Afdeling Ambulant og Afdeling Døgn fordelt på flere matrikler i Regionen.


Herudover har centeret en række støttefunktioner og en forskningsenhed. Samlet er vi ca. 750 medarbejdere, der indgår i et tæt tværfagligt samarbejde om de ca. 9.000 børn og unge i alderen 0-17 år, der årligt ses i centeret. Nærmere information om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center kan findes på BUC hjemmeside www.buc-regionh.dk


Læs og hør mere om Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på  “Job i Psykiatrien”.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *