Sygeplejerske til Botilbudsteam

Sygeplejerske søges til opnormering i Botilbudsteamet


 


Da vi i den nærmeste fremtid vil få flere patienter, søger vi en ekstra sygeplejerske til en fast stilling 37 timer om ugen.


 


Vi startede 1.12.2019, er 8 sygeplejersker (9 med dig), 3 læger på deltid (svarende til 2 fuldtidsstillinger) og 1 sygeplejerske og 1 farmaceut, der tilsammen udgør Medicinpædagogisk team.


Vi hører under Psykiatrisk Center København og har kontorer på Griffenfeldsgade.


Vi kommer for nuværende på 18 botilbud og vi dækker hele PCKs optageområde. Vores sygeplejersker er tilknyttet botilbuddene i teams på 2 og du vil blive primær kontaktperson for en gruppe patienter. Vi er primært udekørende og en stor del af vores arbejde ligger i samarbejdet med personalet på botilbuddene, hvor vi kommer på faste dage


 


Alle vores patienter bor på botilbud og fælles for dem er, at de har brug for støtte for at klare deres dagligdag. Vi har både yngre og ældre patienter, der alle har en psykiatrisk diagnose, og kan have forbrug af alkohol og stoffer. Du vil møde patienter med meget forskellige funktionsniveauer og behov, som giver et spændende og afvekslende arbejde, hvor du vil kunne mærke, at du gør en forskel. Selv som meget erfaren sygeplejerske vil du kunne stå i situationer, du ikke har prøvet før og således blive udfordret på din sygepleje. Vi er gode til at sparre med hinanden og har et godt arbejdsmiljø, hvor der er plads til at drøfte de dilemmaer og udfordringer vi står i.


 


Du har psykiatrisk erfaring og meget gerne interesse i personlighedsforstyrrelser.


Du er god til at planlægge din egen arbejdsdag og koordinere komplekse patientforløb.


Du sætter samarbejdet med patienten i centrum og prioriterer at samarbejde med botilbud og sengeafsnit.


Du deltager aktivt i vores løbende forbedring af vores arbejdsgange.


 


Stinne, vores nyeste ansatte sygeplejerske har skrevet dette for at give et indblik i sit arbejde:


 I jobbet som sygeplejerske i botilbudsteamet er jeg kontaktperson for 4 botilbud for i alt ca 50 patienter. Jeg har samtaler med patienterne, samt samarbejder og sparrer med personalet på botilbuddet. Jeg planlægger selv, hvor ofte patienterne har behov for samtaler og ud fra deres behov der det min opgave at vurdere, hvad der skal arbejdes med og det foregår altid i samarbejde med dem og personalet på botilbuddet. Derudover bestiller jeg psykofarmaka, taler med både personalet på botilbuddet og pateinterne om effekt, bivirkninger, udtrapning, optrapning osv. af medicinen. Dette i tæt samarbejde med teamets læger og farmaceut. Hvis patienterne bliver indlagt, er jeg som oftest med indover, både når de indlægges, under indlæggelse samt ved udskrivelse. Jeg og de andre sygeplejersker rykker hurtigt ud, når pt. er udskrevet for at hjælpe pt. og botilbud bedst muligt. Vi arbejder også med retslige pt., der skal besøges hver mdr. til dommen udløber, hvor har vi et tæt samarbejde med kriminalforsorgen. Derudover skal vi årligt lave psykiatrisk behandlingsplan på hver patient, vi er tilknyttet.


Jeg synes, at Jobbet er alsidigt og spændende. Jeg er tilpas i at arbejde selvstændigt og i tæt samarbejde med patienter og botilbudspersonale. Det er en ny måde for mig at arbejde med sygepleje på. Vi sparer med hinanden på daglig basis og vi har virkelig god supervision hver 14. dag, så selvom det er meget selvstændigt arbejde, føler jeg mig ikke alene i det.


                                      


 Løn- og ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst og principperne i Ny Løn.

 

Forud for ansættelse vil der blive indhentet reference fra 1-2 personer om tidligere ansættelsesforhold efter nærmere aftale med den enkelte ansøger. 


Region Hovedstadens Psykiatri er fra den 1. januar 2020 en ”røgfri arbejdsplads”, da vi gerne vil støtte op om din og dine kollegaers sundhed.


 


Mere information


Hvis du har spørgsmål om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Rikke Knudsen på 30299674 eller rikke.knudsen.01@regionh.dk Søg via link. Ansøgningsfristen er 23.4. kl 8

Vi afholder samtaler 26.4.


 


Om Psykiatrisk Center København

Psykiatrisk Center København er nu landets største psykiatrisk center. 

Vi arbejder målrettet med patient-og pårørendeinddragelse samt recovery-orienteret indsats i rammerne af en kognitiv miljøterapi. 


Centrets 5-års strategi- og behandlingsplan har til hensigt at udvikle behandlings, uddannelses- og forskningsområderne samt arbejdsmiljøet.

 

Læs mere om Region Hovedstadens Psykiatri
her.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *