Sygeplejerske til Dialyse, Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenhed Midt

Fast stilling som sygeplejerske i Dialyse er ledig til besættelse pr. 1. december 2020.
Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Om afsnittet:
Dialyse er en del af Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Viborg. Aktuelt har vi 63 tilknyttede dialysepatienter i klinikken, heraf 5 i hjemme-hæmodialyse. Udover planlagte dialyser varetager vi akutte dialyser i hospitalet. Patientkategorien består hovedsaglig af kroniske nyrepatienter, som er præget af co-morbiditet, hvorfor sygeplejen inkluderer flere forskellige sygdomsområder.

Dialyse er en selvstændig klinik med en personalestab på 26 sygeplejersker samt en sekretær. Afsnittet er åben for planlagte dialysebehandlinger mandag, onsdag og fredag på dag- og aftenhold, samt tirsdag, torsdag, lørdag og søndag på daghold. Endvidere varetager erfarende sygeplejersker akutte dialyser i rådighedsvagt fra hjemmet, når klinikken er lukket (med fremmøde indenfor 30 minutter). Vagtbyrden er ca. 8 aftenvagter og 2 arbejdsweekender på 6 uger.

Introduktionen indeholder et struktureret oplæringsprogram på 8 uger, hvor du ikke indgår i normeringen.

Dialyse har et tæt integreret samarbejde med Klinik for Nyresygdomme samt Medicinsk sengeafsnit M1, med henblik på tilrettelæggelse og koordinering af sammenhængende patientforløb, kontinuerlig udvikling indenfor specialet, samt hensigtsmæssig anvendelse af de økonomiske ressourcer.

Personalegruppen er erfaringsmæssigt bredt sammensat, og vi trives i en hverdag, hvor vi hver især, ud fra vores særlige interesser og kompetencer, bidrager med mange indfaldsvinkler på opgaveløsningen.

Vi kan tilbyde:

  • Et spændende job i et udviklingsorienteret afsnit.
  • Fagligt engagerede kollegaer, som har stort fokus på sygeplejen til dialysepatienter.
  • Et arbejdsmiljø, hvor faglig sparring vægtes og værdsættes.

Vi søger en kollega, der:

  • Har en solid sygeplejefaglig identitet og gerne klinisk erfaring inden for de medicinske specialer.
  • Har en positiv og anerkendende tilgang til sine medmennesker
  • Bidrager aktivt i udviklingen af de specialespecifikke sygeplejeopgaver.
  • Trives i en hverdag, hvor antallet af patienter og antal opgaver svinger fra dag til dag.
  • Har dialyseerfaring.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på 2,3 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Viborg.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingssygeplejerske Marlene Fjeldsted tlf.7844 7721.

Din ansøgning Din ansøgning indeholdende autorisations-ID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde senest onsdag d. 27. oktober 2020.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted torsdag d. 29. oktober 2020.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *