Sygeplejerske til Intensivt afsnit B1 på Psykiatrisk Center Amager

Kom og vær vores nye kollega!


Da vi har valgt at opnormere vores bemanding i dag- og aftentid, søger vi nu en sygeplejerske med lyst og mod på akutpsykiatri.


Hos os er hverdagen afvekslende og udfordrende og du vil kunne arbejde med mange facetter af sygeplejen. Psykiatrisk Center Amager er i gang med en stor udvikling og udvidelse. Hos os får du derfor både mulighed for at anvende eksisterende viden og erfaring, samt erhverve dig nye kompetencer.


Vi søger en sygeplejerske i blandede vagter, og du kan vælge mellem weekendvagt hver 2. eller 3. uge.


Lidt om B1

Vi modtager patienter, der har brug for en lukket dør, og vores patientforløb varer fra få dage og op til flere måneder. Vi modtager jævnligt retslige patienter og prioriterer et tæt samarbejde de lukkede afdelinger imellem, da det efter vores mening øger sikkerheden og den faglige sparring. Der er tilbud om supervision én gang om ugen i afdelingen, og personalegruppen er gode til at sparre med hinanden om sygeplejefaglige problematikker. Vi er en imødekommende og sjov personalegruppe, der laver en del sociale tiltag.


Vi tilbyder relevant efteruddannelse, så der er mulighed for både faglig som personlig udvikling.


Vi har en hel del sygeplejersker ansat, hvorfor der vil være god mulighed for løbende sygeplejefaglig sparring.


Vi tilbyder

Der er i alt 4 lukkede afsnit på Psykiatrisk Center Amager, hvoraf B1 har plads til 15 patienter. Vi har gode fysiske rammer med enestuer samt eget bad og toilet til alle patienter. Vi har desuden et stort motionsrum og boldbane.  


På lukket afsnit B1 samarbejder vi tæt med de øvrige intensive afsnit, og vi har gang i en række udviklingsopgaver, som du også bliver en del af og får indflydelse på.


Det drejer sig bl.a. om


  • forebyggelse af vold og deeskalering
  • fokus på tvang
  • nye ideer til pårørendekontakt
  • inddragelse af patienterne i udarbejdelse af behandlingsplaner, patienttilfredsheds måling på iIPads m.m.


Vi har derudover et aktivitetsteam på tværs af B1 og vores naboafsnit B2, der skal bidrage til større sundhed og tilfredshed hos vores patienter, samt nedsætte angst og aggressioner. Der er for nuværende ansat en billedkunstner, en musikterapeut og en psyko-motorisk terapeut. Aktivitetsmedarbejderne er uden for normering og er derfor en ekstra hjælp for plejepersonalet.


Vi har ligeledes en medarbejder med brugerbaggrund ansat på B1, som bibringer afsnittet stor deeskalerende effekt, samt mulighed for at anskue patienternes problemstillinger ud fra et nyt perspektiv.Vi forventer, at du


  • Er uddannet sygeplejerske. Hvis du er nyuddannet så kan vi tilbyde et individuelt tilpasset introduktionsforløb i samråd med dig. Derudover vil du som nyuddannet, få en uddannelse i generel psykiatri, ”Godt på vej i psykiatrien” som vil øge dine kompetencer indenfor psykopatologi, psykofarmakologi mm.
  • Deltage i vores nye store implementering af KAT som metode, som også inkludere et kursus-forløb.
  • Har interesse for at arbejde med patienter i lukket regi
  • Finder det spændende at arbejde med udvikling af den psykiatriske sygepleje og nedbringelse af tvang, herunder Safewards som deeskaleringsmetode i alle døgnets 24 timer.
  • Kan arbejde tværfagligt.
  • Er fleksibel.


Løn- og ansættelsesforhold

Stillingen er til besættelse d. 1. juni 2021 eller efter nærmere aftale.


Du vil blive ansat efter gældende overenskomst indgået mellem forhandlingsberettigede organisation og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.


Ansøgningsprocedure

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om autorisation/eksamensbevis samt oplysninger om tidligere ansættelser.


Vi indhenter altid, efter aftale med ansøger, referencer forud for endelig ansættelse.


Søg stillingen via link på siden senest den 20. april 2021 kl. 12.00

Det forventes at afholde samtaler løbende.


Mere information

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Maiken Lüthje på telefon 38641600/ mobil 30717636.


Om Psykiatrisk Center Amager:

Psykiatrisk Center Amager har et optageområde, der på nær Christianshavn dækker hele Amager, Vesterbro og København SV. Befolkningstallet udgør omkring 176.000 borgere, og der forventes yderligere befolkningstilvækst.


Centret har såvel døgnafsnit som ambulante funktioner. Fra 1. maj 2015 er der 120 sengepladser fordelt på 4 intensive og 3 åbne sengeafsnit, samt et modtageafsnit og dertil hørende psykiatrisk akutmodtagelse. De åbne sengeafsnit er subspecialiserede i henholdsvis affektive lidelser, debuterende psykoser, skizofreni og rehabilitering samt ældrepsykiatri.


Den ambulante behandling varetages i Psykiatrisk Ambulatorium på Hans Bogbinders Alle og GL. Kongevej i  specialiserede teams. Team 1 behandler patienter med affektive tilstande og personlighedsforstyrrelser, Team 2 med debuterende psykoser før og efter behandling i OPUS, og Team 3 patienter med længerevarende psykoser. Derudover er der to OP-teams (opsøgende psykoseteams) og to OPUS-teams. Endvidere er der på centret et psykoterapeutisk afsnit med ambulante behandlingstilbud, og et ældrepsykiatrisk ambulatorium, og et kompetencecenter for selvmordsforebyggelse. Centeret yder konsulent- og tilsynsfunktion på bocentre i optageområdet samt på Amager Hospital.


Psykiatrisk Center Amager er et universitetshospital med uddannelses-, og undervisningsaktivitet, samt en Forskningsenhed. Centret er klassificeret til uddannelse af læger i alle stillingskategorier; KBU (klinisk basisuddannelse), speciallæge i almen medicin, samt til introduktions-, og hoveduddannelsesstillinger i psykiatri og uddannelse af specialpsykologer. Centret varetager studenterundervisningen af medicinstuderende på 10. semester ved Københavns Universitet. Psykiatrisk Center Amager har siden 2011 arbejdet med LEAN som metode til at skabe en forbedringskultur.


Du kan læse mere om centret på: Psykiatrisk Center Amager (psykiatri-regionh.dk)


 


 


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *