Sygeplejerske til Team for mani og depression i Regionspsykiatrien Horsens

Regionspsykiatrien Horsens søger en sygeplejerske til fast stilling på 37 timer. Stillingen er ledig pr 1.1.2021 og med foreløbig ansættelse i Klinik 2.

Vi søger en sygeplejerske med psykiatrisk erfaring, gerne specialuddannelse i psykiatrisk sygepleje eller lyst til på sigt at tage uddannelsen.

Stillingen er placeret i team for mani og depression.  Dine tætte samarbejdspartnere vil blive de øvrige sygeplejersker, psykologer, læger, sekretærer og socialrådgiver. Endvidere har vi et godt samarbejde med kommunerne ift.  jobcenter, misbrugscenter og hjemmesygeplejersker, samt bosteder.

Vi ønsker os en sygeplejerske der kan arbejde struktureret med udredning og behandlings opgaver i en tværfaglig ramme, og som selvstændigt kan planlægge sit arbejde efter aftale med funktionsledelsen. Vi er åbne for nye input og konstruktiv kritik og vil gerne have en kollega der vil bidrage til faglig og organisatorisk udvikling. 
Klinik K2 rummer 5 specialer i alt under samme funktionsledelse, så der er rig mulighed for at få indblik i – og sparring i forhold til øvrige specialer.

Som afdeling lægger vi vægt på:

 • reel omsætning af de regionale værdier: dialog, dygtighed og dristighed
 • et åbent og fleksibelt arbejdsmiljø, hvor man positivt hjælpes ad med opgaverne, udnytter tværfagligheden og udviser fleksibilitet
 • at udvise tydelig faglighed og vilje til samarbejde med kollegaer, om fokus på det gode patientforløb.
 • Inddragelse af patienter og pårørende i planlægning og behandling
 • at være imødekommende over for patienter, pårørende og samarbejdspartnere

Dine arbejdsopgaver:

 • Varetagelse af indledende samtaler
 • I samarbejde med speciallæge i psykiatri, ansvarlig for planlægning og gennemførelse af (pakke)forløb
 • Udfærdige behandlingsplaner i samarbede med patienten
 • Ansvarlig for etablering af et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
 • Varetage monitorering og opfølgning af den medicinske behandling
 • Varetage KRAM samtaler og rådgive ift dette
 • Sikre at behandlingsforløb og dokumentation lever op til vedtagne standarder
 • Forestå planlægningen af – og gennemførelse af afslutning af forløb

Vi forventer, at du:

 • er sygeplejerske og gerne med erfaring fra den ambulante psykiatri
 • kan arbejde selvstændigt
 • har evne til at skabe og holde overblik
 • har erfaring med vejledning
 • kender og anvender Kognitiv adfærdsterapi

Som person er du:

 • god til at samarbejde og skabe relationer
 • udadvendt og god til at skabe kontakt/være opsøgende 
 • en god formidler – både mundtligt og skriftligt
 • en udtalt holdspiller, der udviser hjælpsomhed og interesse ift. kollegaer

Vi kan tilbyde:

 • en god arbejdsplads med gode kolleger der gerne vil udvikling
 • et udfordrende og afvekslende job
 • en velorganiseret kvalitetsorganisation
 • en struktureret introduktion med mentorordning
 • gode muligheder for personlig og faglig udvikling

Om Regionspsykiatrien i Horsens (RPH)
I Regionspsykiatrien Horsens udreder og behandler vi patienter med alle former for psykiatriske lidelse. Vi er specialeopdelt i 2 klinikker, mens vores 2 sengeafsnit har en bred vifte af alle patientkategorier. Derudover har vi Psykiatrisk Akutenhed med visiterende og udgående funktioner.
Regionspsykiatrien Horsens (RPH) har ca. 200 medarbejdere og er beliggende ved Hospitalsenheden Horsens med satellitter i Skanderborg og Odder. RPH varetager den regionale voksenpsykiatriske behandling til borgere i kommunerne Horsens, Skanderborg, Hedensted og Odder – i alt ca. 223.000 indbyggere.

Du kan læse mere om vores afdeling her: https://www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/regionspsykiatrien-horsens/

Som afdeling lægger vi vægt på:

 • reel omsætning af de regionale værdier: dialog, dygtighed og dristighed, og de lokale værdier, som er troværdighed, imødekommenhed, ordentlighed og fleksibilitet
 • et åbent og fleksibelt arbejdsmiljø, hvor man positivt hjælpes ad med opgaverne, udnytter tværfagligheden og udviser fleksibilitet
 • at udvise tydelig faglighed og vilje til samarbejde med patient og pårørende i opgaveløsningen
 • at være imødekommende over for patienter, pårørende og samarbejdspartnere

Yderligere oplysninger om stillingen, fås hos ledende sygeplejerske Birthe Jensen på telefon 23 84 52 81

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem Danske Regioner og DSR, samt mulighed for lokal løndannelse.

Ansøgningsfrist: 12.11. 2020 og ansættelsessamtaler: 17.11. 2020

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

 


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *