Sygeplejerske til udkørende team i Palliativ Enhed

Har du lyst til et arbejde hvor der er tid og rum til at gøre en forskel for patienten og deres pårørende i den sidste del af deres liv?


Patienter der tilknyttes Palliativ Enhed har hovedsageligt livstruende sygdomme og symptomer af både fysisk, psykisk, social og eksistentiel karakter. Arbejdet er komplekst og rummer flere aspekter af sygeplejen, hvorfor sygeplejerskerne i enheden har vidt forskellige baggrunde og erfaringer.


Vi har et tæt tværfagligt samarbejde med de mange faggrupper som er en del af Palliativ Enhed. Vi er sygeplejersker fra udgående team, sygeplejersker fra sengeafsnit, læger, sekretærer, socialrådgiver, psykolog, præst og fysioterapeuter. Alle faggrupper færdes i afdelingen og der er en livlig sparring igennem dagen og tværfaglig konference en gang om ugen.


Vi arbejder i enheden med at sikre gode forløb for patienter og pårørende og med at komme hele vejen rundt, når patienten udskrives til eget hjem, hospice eller hvor patienten ønsker at opholde sig i den sidste del af deres livsforløb. Som sygeplejerske i det udkørende team er du tovholder for dine egne/tildelte patienter, der opholder sig i eget hjem. Dette indebærer bl.a. hjemmebesøg og regelmæssige telefoniske kontakt til patienten samt tæt samarbejde og koordinering med hjemmesygeplejen. Plejen og behandlingen tilrettelægges sammen med afdelingens læger. Dine nærmest kollegaer er de tre andre sygeplejersker i det udkørende team, sygeplejerskerne i sengeafsnittet, afdelingens læger, psykolog og socialrådgiver.


Om os


Palliativ Enhed er en del af Lungemedicinsk og Endokrinologisk afdeling og består af et udkørende team og et sengeafsnit med 10 sengepladser


 • Her er vi alle meget engagerede i den palliative sygepleje og behandling og arbejder for en høj faglig standard
 • Vi er gode til at sparre med og vise omsorg for hinanden
 • Atmosfæren i afdelingen er behagelig og rolig. Her er masser af godt humør og kollegaskab
 • Der er tid til og en forventning om, at du har mod på at lære mere om specialiseret palliation


Vi ønsker at:


 • Du har nogle års erfaring som sygeplejerske gerne fra palliation, hjemmesygepleje eller medicinsk afdeling
 • Du har gode kompetencer ift. kommunikation. Hvilket bl.a. vil sige at du evner at lytte, udvise empati og har modet til at indgå i den svære samtale
 • Du er i stand til at udvise en høj grad af tolerance – både i forhold til patienter, pårørende og samarbejdspartnere
 • Du er refleksiv, empatisk, bevidst om egne kompetencer, handlekraftig, selvstændig, fleksibel og omstillingsparat
 • Du er god til at planlægge og koordinere patientforløb
 • Du er opsøgende og har gode evner til at se muligheder i de udfordringer, der kan være i hverdagen i forhold til patienter og udvikling i afdelingen


Vi tilbyder dig:


 • Planlagt individuelt oplærings- og introduktionsprogram med mentorordning samt besøg i afdelingens øvrige funktioner. Du vil selvfølgelig også blive oplært i sygeplejerskefunktionen i sengeafdelingen, da weekendarbejdet ligger her og da afdelingen prioriterer, at alle i særlige tilfælde kan hjælpe til i hinandens funktioner.
 • Rammer der giver de bedste muligheder for at yde en god og tilfredsstillende sygepleje, ud fra det der giver værdi for patienten og dennes nærmeste
 • En afdeling godt i gang med en positiv forandringsproces omkring udvikling af afdelingens patientpleje, procedurer og visioner
 • En afdeling med et velfungerende tværfagligt samarbejde
 • Løbende undervisning 1 gang ugentligt i forskellige palliative problemstillinger
 • Supervision ca. hver 6. uge
 • Eksistenslaboratorium og undervisning i egenomsorg ved hospitalspræst
 • Medindflydelse på egen vagtplan
 • En arbejdsplads hvor trivslen vægtes højt og hvor vi kontinuerligt arbejder med denne
 • En stilling med dagvagter på hverdage i den udekørende funktion og weekendvagt hver 4. weekend i sengeafsnittet


 


Du er meget velkommen til at lave en aftale om at kigge forbi og høre lidt mere om afdelingen.


Stillingen er til besættelse snarest muligt og er fortrinsvis berammet til 37 timer pr. uge med mulighed for deltid. Weekendvagt hver 4. uge i 8 timers vagter i sengeafsnittet.


Løn


Fastsættes efter gældende overenskomst og principperne om lokal løndannelse


Yderligere oplysninger om stillingen


Yderligere spørgsmål kan rettes til afdelingssygeplejerske Trine Vogelius Andersen på tlf. 21438984 eller mail trine.andersen.07@regionh.dk


Eller til assisterende afdelingssygeplejerske Malene Holm på tlf. 71700776 eller mail malene.holm.02@regionh.dk


 


Ansøgning


Fremsendes online via linket nedenfor sammen med dokumentation for uddannelse senest 16.5.2021 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler afholdes løbende.


 


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *