Sygeplejerske ved Klinik for Depression og Mani, unipolar enhed.

Vi har en ledig stilling som sygeplejerske pr. d. 01.01.21. i Klinik for Depression og Mani, – Afdeling for Depression og Angst.

Om afdelingen
Afdeling for Depression og Angst er en del af AUH Psykiatrien. Vi tilbyder udredning og behandling af høj faglig kvalitet til voksne patienter med lidelser inden for det affektive spektrum. Vi arbejder med integrerede, medicinske og non-farmakologiske behandlingsforløb, ofte rettet imod mere komplekse problemstillinger. Herudover er uddannelse og forskning blandt vore kerneopgaver.

Medarbejderstaben omfatter ca. 400 fuldtidsstillinger fordelt på tre sengeafsnit, Psykiatriens Hus i Aarhus og tre store ambulante enheder. Hver enhed har sin egen funktionsledelse. Vi værdsætter et godt tværfagligt og kollegialt arbejdsmiljø og har fokus på inddragelse af medarbejdere, patienter og pårørende.

Om Klinik for Depression og Mani – i daglig tale KDM
KDM er en større ambulant enhed, der udreder og behandler patienter med uni- og bipolar affektiv lidelse. Behandlingen er tværfaglig og foregår på hovedfunktions- (HF) såvel som på regionsfunktionsniveau (RF).

Som en del af en udviklingsplan er vi i KDM ved at tegne en ny faglig profil, som indebærer at differentiere os ved at kunne tilbyde specialiseret udredning og behandling på områder, hvor der er klinisk behov, men ikke noget tilbud i dag.

Arbejdsopgaver

 • Varetage funktion som primærbehandler for patienter med unipolar depression, ofte med comorbiditet
 • Mulighed for at varetage funktionen som gruppeleder, primært i psykoedukationsgrupper
 • Samarbejde med pårørende samt interne og eksterne parter, med fokus på behandling af høj kvalitet, patientinddragelse og sammenhængende patientforløb
 • Indgå løbende i kvalitets- og udviklingsarbejde i KDM
 • Indgå i det tværfaglige teamsamarbejde, fagligt og socialt.

Ønskede faglige kvalifikationer

 • Autorisation som sygeplejerske
 • Solid viden om og erfaring med psykofarmakologisk behandling
 • God teoretisk viden om psykiatri og de mest anvendte behandlingsformer i øvrigt
 • Evne til at arbejde dels selvstændigt, dels tværfagligt med planlægning og gennemførelse af hensigtsmæssige behandlingsforløb med patienter indenfor målgruppen
 • Sans for at opretholde passende caseload og patientflow, indenfor gældende rammer (behandlingsgaranti, nationale kvalitetsmål, ydelseskrav m.m.)

Personalesammensætning

 • Teamet har en fastansat overlæge og består derud over af et antal lægerunder uddannelse, fastansatte psykologer og sygeplejersker med forskellig uddannelsesgrad.

Vi tilbyder

 • Et fagligt meningsfuldt og udfordrende job i universitetshospitalsregi, indenfor et spændende subspeciale (unipolar depression)
 • Godt kollegialt samarbejde med engagerede og fagligt kompetente kolleger i et mindre team
 • Et stærkt mono- og tværfagligt miljø med fine muligheder for faglig sparring og et godt kollegialt fællesskab
 • En dynamisk arbejdsplads, hvor vi som beskrevet har sat ekstra kræfter ind på at profilere os fagligt som en psykiatrisk klinik, der har tilbud til flere af regionens patienter.
 • Casesupervison i gruppe

Ansættelsesforhold

 • Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst.
 • Ansættelsen er en fast stilling på 37 timer ugentligt.

Ansøgning

 • Ansøgning med relevante bilag stiles til ledende sygeplejerske Tine N. Hansen og fremsendes senest d. 01.11.20

Yderligere oplysninger

 • Kan fås ved henvendelse til ledende sygeplejerske Tine N. Hansen tlf. 20331784.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

 


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *