Sygeplejersker til Opvågningen på Hvidovre Hospital

Har du nogensinde tænkt på at arbejde på en opvågning? Du er sygeplejerske med minimum 2 års erfaring, og det nedenstående passer på dig!


For vi søger en sygeplejerske fra d. 1-5-21 eller 1-6-21. Her hos os på Opvågningen 434 Hvidovre tilbyder vi dig diversitet i dit arbejdsliv. Vi er 33 fagligt kompetente sygeplejersker med forskellige baggrunde i alt fra almen til akut kirurgi, børn og medicinske specialer, og vi bruger i høj grad hinanden til at erfaringsudveksle og sparre med.


Opvågningsafsnittets funktioner, arbejdsopgaver og aktiviteter 


Opvågningsafsnittet er bindeled mellem centraloperationsafsnittet og sengeafsnittene. Vi modtager patienter hele døgnet. På hverdage er patientflowet 50–60 patienter. Kapaciteten er 15 opvågningspladser. 


Hos os tilbyder vi dig en struktureret 4-ugers introduktion til opvågningsspecialet med to makkere. Vi har aldrig lukket – du vil derfor udover dagstid få 6-8 vagter på en 4-ugers plan og du arbejder hver 4. weekend. Helligdage kører vi kun med akut kirurgi og vi har derfor nedsat fremmøde. Helligdagene kan således fordeles ud med et ”ønsker”-princip. Et plus er, at du vil have stor indflydelse på egen vagtplan i form af ønskeplan.


Vi:


 • Er idérige og engagerede i vores arbejde. 
 • Har et højt sygeplejefagligt niveau.
 • Prioriterer trivsel og et godt arbejdsmiljø.
 • Har fokus på læring, kompetenceudvikling og sociale relationer.
 • Har fokus på fagligt samarbejde.
 • Har fokus på løbende at udvikle og evaluere det tværfaglige samarbejde, samt samarbejdet med de kirurgiske afsnit.
 • Har en studieunit og løbende kursister fra ITA og Anæstesien.
 • Har dagsfremmøde som følger: 7-15, 8-16, 9-16, 9-17, 10-17 samt 10-18-vagter.
 • Er 11 sygeplejersker i dagsfremmøde, 5 i aftenvagt og 2 i nattevagt.
 • Har bufferfunktion for vores IMA-/Intensivafdeling ved overbelægning.
 • I forbindelse med Covid-bølgerne har vores erfarne sygeplejersker passet Covid-patienter, men senest passet almene intensivpatienter i Opvågningen.
 • Er ligeledes sociale og festlige og sætter pris på hinandens forskelligheder i dagligdagen.


Du: 


 • Har minimum to års erfaring som sygeplejerske og gerne kirurgisk erfaring.
 • Har lyst til at lære og lyst til at videregive din egen viden.
 • Har gode kommunikationsevner.
 • Har lyst til at arbejde i en spændende og varieret hverdag.
 • Er bevidst om egne kompetencer samt omstillingsparat og tilhænger af åben faglig refleksion.
 • Er engageret og har en opsøgende tilgang.
 • Har interesse for elektive såvel som akutte patientforløb.
 • Har it-kendskab og gerne SP-erfaring.


​Vi har løbende fokus på kompetenceudvikling af både nye og erfarne sygeplejersker. 


Vi har intern som ekstern undervisning, fagligt fokus, gennemgang af lokale og regionale instrukser, kompetencekortforløb og 5 ugers praktikophold på Intensiv som et led i det at blive ansvarshavende opvågningssygeplejerske. 


Vi modtager patienter fra det gynækologiske, obstetriske, gastrokirurgiske, ortopædkirurgiske og pædiatriske speciale. Patienterne ankommer fra centraloperationsafsnittet, gastrokirurgisk/medicinsk endoskopiambulatorium, CT- og MR-scannerne, akutmodtagelsen samt fra diverse afdelinger mhp. præoperativ optimering af patienten. Vi er buffer for Intensiv afdeling, hvorfra vi kan modtage intensive patienter hele døgnet. Vi fungerer til tider som en form for intermediært afsnit for postoperative ustabile patienter, indtil de opnår en stabil status og kan udskrives til stamafdelingen. Vi har et tæt samarbejde med Anæstesien og Intensiv.


Vi går dagligt smertetilsyn på de nyopererede patienter ude i huset. Vi modtager desuden patienter til anlæggelse af centrale venekatetre, epiduralkatetre, bloodpatch, perifere nerveblokader og medikamentel provokationstest.


Du kan høre nærmere om stillingen hos afdelingssygeplejerske Christina Kjær Ritter på tlf.nr.: 5140 8572 eller klinisk udviklingssygeplejerske Anne Heller Wessing på tlf.nr.: 2310 9176. 


Ansøgningsfrist: d. 28-3-2021 til stillingen 1-5-21. Ansættelsessamtaler afholdes 29/3 og 30/3.


Ansøgningsfrist: d. 23-4-2021 til stillingen 1-6-21. Ansættelsessamtaler afholdes i uge 17.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *