Tester med koordinatorevner til teamet bag regionens nye sterilflow-løsning (barselsvikariat)

Er din force at teste it-funktionalitet og understøtte ibrugtagning af systemet? Motiveres du af en hverdag med mange opgaver både i klinikken og på kontoret? Og brænder du for, at hospitalerne understøttes bedst muligt i anvendelsen og implementeringen af RMSterilflow? Så læs videre her.

Der er tale om højt specialiseret sundheds-it til Danmarks bedste hospitaler, og Region Midtjylland leverer sundhedsydelser på højt internationalt niveau. Vi har meget høje ambitioner i forhold til at udvikle en it-løsning, som skal understøtte hospitalernes samlede sterilflow. Vi er her absolutte frontløbere inden for sundhedsvæsenet, og du får et job, hvor du er med til at gøre en stor samfundsmæssig forskel.    

Vi er ansvarlige og engagerede
Du er vant til at teste funktionalitet både i den brugervendte del samt ved kontrol af data i databasen. Dit kendskab til MSSQL-queries understøtter din test af funktionalitet. Du deltager i teamet i opgaver omkring design af brugervendte funktionaliteter, og du har det almene kendskab til HTML-kode og CSS-stylesheets, som det forudsætter.

Du har test- og koordinatorerfaring, og du sikrer med din løsningsfokuserede og positive tilgang smidige løsninger af opgaverne i en travl hverdag. Du værdsætter at blive del af et team, hvor vi alle yder en ekstra indsats i perioder med behov for det.

Vi ser gerne, hvis du har kendskab til flere af regionens nuværende it-systemer, sundhedsvæsenet og ved, hvordan det er at arbejde i en kompleks organisation. Du kan lide at arbejde med mange forskellige arbejdsopgaver, men det er centralt, at du har kendskab til MSSQL, HTML og CSS. Det falder dig naturligt at tilegne dig ny viden og omsætte den i kvaliteten af testaktiviteterne og andre arbejdsopgaver.

Vi kommunikerer
Jobbet er tværgående med en bred kontaktflade, og du har derfor gode samarbejdsevner og nemt ved at skabe relationer. Det er vigtigt, at du som person besidder en smittende positiv energi og har et indre drive for konstant at løse arbejdsopgaverne. Du kan motivere dig selv til at fastholde et højt arbejdstempo – og går til nye opgaver med frisk mod.

Professionelt samarbejde er ligeledes en del af dig – du skal bruge dine evner til at samarbejde professionelt i lige så høj grad, som du bruger dine faglige evner. Læs vores samarbejdsværdier.

Vi er handlekraftige og loyale
Vi har brug for dit øje til at se optimerings- og udviklingsmuligheder, men du kan også finde ro i at sikre orden og struktur. Du inddrager gerne andres kompetencer og fagligheder, men for dig falder det helt naturligt at bidrage til fælles succes i teamet.

Du sætter pris på de resultater som opnås i klinikken på baggrund af deres anvendelse af RMSterilflow.

Din hverdag i jobbet
Din dag kommer ofte til at bestå af at:

  • Teste funktionalitet udviklet af udviklerteamet
  • Dokumentere dine testresultater og bidrage til dokumentation af systemet
  • Svare på driftsspørgsmål fra brugerne
  • Understøtte og løse meget varierede opgaver for hospitalerne i forbindeles med deres overgang til RMSterilflow
  • Undervise superbrugere på hospitalerne

Kan du lide dialog, dygtighed og dristighed? Det er værdierne hos os
Du får mulighed for at blive en del af den 10-mand store projektgruppe, der fortsat udvikler på den centrale sterilflow-løsning til alle regionens hospitaler. Vi trives med korte sprints og har stor tilpasningsevne, så vi sikrer en agil, målrettet og effektiv tilrettelæggelse af udviklingsforløbene.

I It-afdelingen ved vi, at samarbejde på tværs og løbende efteruddannelse er med til at skabe et godt arbejdsklima, hvor vi lærer nyt og inspirerer hinanden. Derfor arbejder vi målrettet med strategisk kompetenceudvikling, og vi lægger vægt på, at du har lyst til at videreudvikle dig. Hos os er ledelse og samarbejde baseret på tillid, vores værdier og vores samarbejdsværdier, der vægter evnen til at kunne samarbejde professionelt ligeså højt som faglig kompetence.

Du får fra første dag en mentor, som du kan sparre med om faglige interesser og praktiske spørgsmål. Vi sørger for et tilpasset introduktionsforløb og en seriøs og interesseret opfølgning efter din ansættelse. Du kommer til at deltage på vores interne akademi, som er et struktureret kursusforløb, der skaber et fælles afsæt og et godt og bredt kendskab på tværs af It og Region Midtjylland. Vi arbejder for at skabe de bedste rammer, så du kan udvikle dig og blive endnu dygtigere.

Er du interesseret?
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte områdeleder Johannes Øbing-Thomsen på 3059 6009 eller johoeb@rm.dk.

Send din ansøgning senest den 1. november 2020.

Vi regner med at holde samtaler den 9. november 2020

Digitalisering på patientens og borgerens præmisser
It-afdelingen består af 450 medarbejdere. Vi udvikler, drifter og supporterer it for de 36.000 brugere på hospitaler, institutioner og koncernstabe i Midtjylland. Vi er specialister i at udvikle samspillet mellem teknologien og de sundhedsprofessionelle. Vores strategi bygger på udvikling af digitale løsninger på patienternes og borgernes præmisser. Digitale løsninger skal gøre det nemmere at være ansat i regionen og nemmere at være borger.

Du kan læse mere om It-afdelingen på www.it.rm.dk.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *