til Lundens Ungeteam en kompetent socialpædagog med spidskompetencer indenfor psykiatri og misbrugsbehandling i dobbeltdiagnose regi.

Brænder du for at gøre en væsentlig forskel for nogen af samfundets mest udsatte borgere? Så har du nu muligheden for at blive en del af vores team, da en af vores dygtige mandlige kollegaer skal ud på nye eventyrer. Stillingen ønskes besat pr. 1. maj 2021 eller senest herefter. 


Hvem er vi:


Lunden er et moderne socialpsykiatrisk bo-, behandlings- og rehabiliteringstilbud med gode fysiske rammer til 36 voksne efter Servicelovens §107 og §108. Vi er et højt specialiseret tilbud indenfor dobbeltdiagnosebehandling. Beboerne har alle komplekse psykiske og sociale problemstillinger, ligesom flere beboere har vekslende forbrug af rusmidler.


Vores målsætning er, i et samarbejde med beboeren, at stabilisere, reducere eller ophøre beboerens rusmiddelforbrug og få stabiliseret den psykiske lidelse, så beboerens livskvalitet øges. En opsøgende og motiverende tilgang er nødvendige forudsætninger i miljøarbejdet, hvor du møder beboerne i deres eget nærmiljø, i deres bolig, på fællesområderne eller ude af huset. Formålet med at tilbyde behandling i beboerens trygge omgivelser er at opbygge en tillidsrelation, en samarbejdsalliance mellem beboeren og medarbejderen som skal skabe fundament for beboernes udvikling.


Ungeteamet består af ti dobbeltdiagnosticerede beboere i alderen 18 til 35 år, hvor målet er, at beboeren kan flytte til mindre indgribende foranstaltning indenfor 2-5 år.


I hverdagen og samarbejdet med beboerne, har vi særligt fokus på:


 • At vi arbejder konstant opsøgende og motiverende i tilgangen til beboerne
 • At vi arbejder helhedsorienteret og skaber rammerne for et trygt miljø hvor beboerne kan komme sig
 • At vi ser beboerne, møder dem der hvor de er og prioriterer den nære omsorg og at være nede i tempo
 • At vi via en anerkendende og ressourceorienteret pædagogisk tilgang styrker beboernes selvværd, udvikling og selvhjulpenhed
 • At vi tilrettelægger en behandling som i dagligdagen understøtter beboernes udvikling


Vi har fokus på et aktivt hverdagsliv, brugerinddragelse, styrket beboeransvar og Recovery, og vi arbejder med afsæt i en integreret indsats. Alle aspekter i beboerens liv inddrages i det rehabiliterende og behandlende arbejde, hvor systematik og struktur er nøgleord. Lunden har derfor ansat en bred vifte af tværfaglige kompetente fagpersoner, så vi bedst muligt kan støtte beboerne deres Recovery proces.


Vi forventer af dig, at:


 • Du brænder for at være sammen med beboerne
 • Du er både imødekommende, varm, anerkendende og omsorgsfuld i din tilgang
 • Du er erfaren, faglig velfunderet og opdateret indenfor dit felt
 • Du har kendskab til kognitiv terapi, motiverende samtale (MI), socialtræning, skadesreducerende tilgang, psykoedukation og miljøterapi
 • Du er selvreflekterende og arbejder med din egen selverkendelse i mødet med afvisninger, og du herigennem finder alternative veje til beboeren og dennes motivation
 • Du har både handlekraft på egen hånd, kan tage initiativ og er også en fleksibel teamplayer, der gør dine kollegaer bedre
 • Du har en positiv indstilling, smitter med din energi i det relationelle samspil
 • Du har både faglig og personlig gennemslagskraft, overblik og overskud
 • Du er god til at formulere dig såvel på skrift som i tale
 • Du er god til at udarbejde og omsætte individuelle planer som tydeligt viser vejen for både beboerne og kollegaerne
 • At du har kørekort til bil


Vi tilbyder bl.a.:


 • Et stærkt team med fokus på kerneopgaven
 • En personalegruppe med højt engagement og faglighed
 • Et arbejdsmiljø, hvor respekt og trivsel er helt centralt
 • Et godt og varmt arbejdsfællesskab, hvor vi samskaber og vægter dialog, åbenhed, medindflydelse og ansvar højt
 • Supervision og refleksion
 • 37 timer pr. uge fordelt i dag/aften med hver tredje weekend hen over en tolv ugers rul
 • Mulighed for madordning


Information og kontakt


Yderligere oplysninger om stillingen kan du få hos dagligleder René Jakobsen på tlf. 51627964, bedst i tidsrummet kl. 09:00 til 14:00 på hverdage.


Ansøgningsfrist


Send din ansøgning med relevante bilag senest mandag 19. april 2021 kl. 12:00. Samtaler finder sted i uge 16. Vi vil naturligvis afvikle samtalerne med fuldt fokus på at overholde retningslinjer og anbefalinger ift. Corona.


Løn og ansættelse


Løn og ansættelse finder sted i henhold til gældende overenskomst og efter principperne for Ny Løn. Lunden er en driftsenhed under Region Hovedstaden/Den Sociale Virksomhed. Et af målene i Region Hovedstadens personalepolitik er ligebehandling uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap eller religion. Det sikres blandt andet gennem ansættelses- og uddannelsespolitikken. Ved ansættelse indhentes udvidet straffeattest samt referencer fra seneste arbejdspladser.


Læs mere om Lunden på: www.densocialevirksomhed.dk/Lunden


Lunden er en røgfri arbejdsplads


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *