To afdelingslæger til Team B ved Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital

Ved Kræftafdelingen opslås to afdelingslægestillinger. Stillingerne besættes med start efter aftale i løbet af 2021.

Kræftafdelingen varetager den non-kirurgisk onkologiske behandling i Region Midtjylland i samarbejde med onkologiske afdeling i Herning. Herudover har afdelingen en række landsdels- og landsfunktioner. Enhed for lindrende behandling hører administrativt til under Kræftafdelingen.

Afdelingslægen vil blive tilknyttet afdelingens team B og ét eller flere af de ekspertområder, der hører under gruppen. Team B varetager behandling af øvre og nedre gastrointestinal cancere, neuroendokrine tumorer samt sarkomer.

Ansøger vil primært få ansvarsområder indenfor behandling af øvre gastrointestinale cancere, men forventes at kunne deltage i teamets øvrige behandlinger. Der kan i et begrænset omfang påregnes tjeneste på strålesatellitafsnittet i Herning.

Ansøgere til stillingerne skal være speciallæge i klinisk onkologi og kunne varetage alle funktioner inden for specialet på specialistniveau.

Det forudsættes, at ansøgeren på tiltrædelsestidspunktet har erhvervet speciallæge autorisation. For udenlandske ansøgere forudsættes arbejds- og opholdstilladelse.

I bedømmelse af ansøgeren vil vedvarende faglig udvikling, selvstændig forskning, gode samarbejdsevner, teoretisk videreuddannelse og undervisningserfaring blive tillagt særlig betydning.

Afdelingen deltager i videreuddannelse af læger indenfor specialet Klinisk Onkologi og i undervisningen af medicinske studenter.

Arbejdstilrettelæggelse: I et vist omfang kan der være knyttet vagtfunktion til stillingen. I så fald vil det være ét holdsdrift med dagtjeneste efterfulgt af rådighedstjeneste fra bolig eller arbejde i dagtiden i weekender eller SH-dage.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Afdelingsbeskrivelse samt yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge, Ph. D. Anni Ravnsbæk Jensen på 7845 4919 eller ved opslag på afdelingens internetside, som findes her.

Ansøgning og autorisations-id sendes via nedenstående link.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *