Uddannelsesansvarlig sygeplejerske til det operative område

Anæstesiologisk afdeling på Nordsjællands Hospital søger en uddannelsesansvarlig operationssygeplejerske. Du skal sikre vores nye medarbejdere en god introduktion og oplæring og samtidig sikre kompetencerne hos vores meget erfarne personale, så vi alle er klar når vi efter planen flytter over til Nyt Hospital Nordsjælland (NHN) i 2024 og dermed får en ny organisering og nye samarbejdsformer.


På Nyt Hospital Nordsjælland (NHN) samles de tre nuværende operationsgange i én fysisk enhed med et perioperativt afsnit og seks endoskopistuer i umiddelbar forlængelse heraf. Det nødvendiggør, at nuværende arbejdsgange beskrives og justeres med henblik på en mere strømlinet og smidig operationsafvikling, samtidig med at kompetencerne hos den enkelte operationssygeplejerske afdækkes og målrettes den nye organisering.


Arbejdet med at beskrive, hvordan kultur, arbejdsgange og kompetencer nu og fremadrettet kan medvirke til et løft af den operative aktivitet, er i gang og du skal sammen med afdelingssygeplejerskerne og medarbejdere for de 3 operationsgange præge og udvikle dette arbejde samtidig med, at arbejdsglæden og trivslen hos den enkelte fastholdes.


Kerneområderne i stillingen vil være at:


 • beskrive den samlede kompetenceudvikling for det operative personale hen mod NHN, herunder afprøve, iværksætte og implementere tiltag, der udvikler specialerne
 •  sikre sammenhæng mellem den kliniske og teoretiske uddannelse af operationspersonalet
 •  skabe et pædagogisk og udviklende miljø, der fremmer selvstændighed, ansvarlighed og fleksibilitet
 •  tilrettelægge og koordinere introduktion og oplæring af nyt personale
 •  planlægge og sikre kompetenceudvikling for det erfarne personale
 •  supervisere og kompetenceudvikle sygeplejersker, der deltager i introduktion og oplæring af det operative personale
 •  varetage, analysere, supervisere og evaluere planlagte uddannelsesforløb


Vi tilbyder:


 •  en stilling, hvor du har mulighed for at påvirke nye arbejdsgange og sikre kompetenceudvikling for det operative personale på NOH hen imod NHN
 •  en ansættelse i en dynamisk og udviklingsorienteret afdeling med fokus på sammenhængende patientforløb og hvor der arbejdes systematisk med patientsikkerhed
 •  en stilling, hvor tværfagligt samarbejde vægtes højt


Vi forventer, at du har:


 •  klinisk erfaring inden for operationsfeltet
 •  erfaring med planlægning af uddannelse, undervisning og supervision
 •  erfaring med projektledelse
 •  gode formidlingsevner, såvel mundtlig som skriftlig
 •  pædagogiske kompetencer i relation til lærings- og forandringsprocesser
 •  relevant uddannelse på diplom og/eller masterniveau


Vi har brug for dig der:


 •  har evner til at skabe forandring og udvikling
 •  er initiativrig og kan få tingene til at ske
 •  evner at have mange og forskelligartede samarbejdsrelationer
 •  er udadvendt, nytænkende og nysgerrig
 •  kan medvirke til og sikre en organisationsudvikling for det operative område hen mod NHN


Om os:


Nordsjællands Hospital er et akuthospital i Region Hovedstaden og består af hospitalerne i Hillerød og Frederikssund samt Sundhedshuset i Helsingør. Nordsjællands Hospital har i alt ca. 585 senge, henholdsvis 460 i Hillerød og 125 i Frederikssund. 

Hospitalet har et stærkt fokus på patientforløbstankegangen, patientsikkerhed, på den akutte patientprofil samt på forskning og uddannelse.

I starten af 2024 flytter hele hospitalet ind i Nyt Hospital Nordsjælland, hvor der er planlagt et nyt intensiv- og intermediær afsnit med i alt 24 senge og en operationsgang med i alt 24 stuer, således at alle operationsgange er samlet.


Anæstesiologisk Afdeling varetager alle ydelser indenfor specialet anæstesiologi på Nordsjællands Hospital, hvilket dækker: Dagkirurgi, Operativ assistance, Anæstesi, Opvågning/Perioperativ terapi, Intensiv terapi, Intermediær terapi, Præhospital behandling, Smertebehandling, Sterilisering af instrumenter og andre materialer til anvendelse ved operativ procedure og anæstesi. Afdelingen yder anæstesi- og operationsassistance til ca. 17.000 elektive og akutte indgreb indenfor specialerne ortopædkirurgi, kirurgi, gynækologi/obstetrik og dagkirurgi. Medarbejderantallet er ca. 385.

Den operative aktivitet er fordelt på tre operationsgange: Central OP, Dagkirurgisk afsnit og en Øre-Næse-Hals-Operationsgang som i starten af 2022 bliver en del af Anæstesiologisk afdeling.


Ansættelsesvilkår:

Stillingen er til besættelse 01.06.21 eller efter aftale.

Stillingen er på 37 timer.

Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst for ikke ledende personale.


Stillingen er en stabsfunktion til afdelingsledelsen med reference til den ledende oversygeplejerske. I stillingen som uddannelsesansvarlig indgår du også i et samarbejde med afdelingens øvrige uddannelsesansvarlige sygeplejersker.


Ansøgningsprocedure:

Hvis du vil vide mere om stillingen kan du kontakte Ledende oversygeplejerske Helle Lauridsen på telefon 48297541 eller mobil 2720 7069.


Ansøgningsfrist: den 23. april 2021 kl. 12.00 via linket her på siden.


Vi forventer at afholde samtaler den 26. april 2021. 


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *