Uddannelsesansvarlig sygeplejerske til det operative område

Arbejdsplads: Anæstesiologisk Afdeling
Ansøgningsfrist: 10/12/2019

Stillingen er en stabsfunktion til afdelingsledelsen med reference til den ledende oversygeplejerske. Uddannelsessygeplejersken samarbejder med afdelingssygeplejerskerne på den centrale operationsgang og det dagkirurgiske afsnit og indgår i et samarbejde med afdelingens øvrige uddannelsesansvarlige sygeplejersker.


Kerneområderne i stillingen vil være at


 • medvirke til udvikling og organisering af læringsmiljøet i afsnittene
 • sikre sammenhæng mellem den kliniske og teoretiske uddannelse af operationspersonalet
 • skabe et pædagogisk og udviklende miljø der fremmer selvstændighed, ansvarlighed og fleksibilitet
 • tilrettelægge og koordinere introduktion og oplæring af nyt personale
 • planlægge og afholde teoriundervisning for såvel nyt som for det erfarne personale
 • supervisere og kompetenceudvikle sygeplejersker der deltager i introduktion og oplæring af nyt personale
 • varetage, analysere, supervisere og evaluere de planlagte uddannelsesforløb
 • iværksætte udviklingstiltag, der udvikler specialet
 • medvirke ved planlægning af faglige og tværfaglige temadage


Vi tilbyder


 • ansættelse i en dynamisk og udviklingsorienteret afdeling med fokus på sammenhængende patientforløb, hvor der arbejdes systematisk med patientsikkerhed
 • en travl hverdag med et godt arbejdsmiljø, hvor samarbejdet vægtes højt
 • introduktionsforløb tilpasses individuelt


Vi forventer, at du har


 • klinisk erfaring inden for operationsfeltet
 • erfaring med planlægning af uddannelse, undervisning og supervision
 • mod til at være rollemodel og forstå at motivere andre
 • gode formidlingsevner, såvel mundtlig som skriftlig
 • pædagogiske kompetencer i relation til læreprocesser og formidling
 • relevant uddannelse på diplom, master- eller kandidatniveau


Stillingen ønskes besat med en der


 • finder det spændende at skabe faglige resultater 
 • er initiativrig og kan få tingene til at ske
 • evner at have mange og forskelligartede samarbejdsrelationer
 • ser positivt på udfordringer, er udadvendt og nysgerrig
 • kan lide at have mange bolde i luften og navigere i forandring
 • kan bidrage og medvirke til en organisationsudvikling på det operative område hen mod det nye hospital


Afdelingen yder anæstesi- og operationsasisstance til ca. 17.000 elektive og akutte indgreb indenfor specialerne ortopædkirurgi, kirurgi, gynækologi/obstetrik og dagkirurgi.


Ansættelsesvilkår:


Stillingen, er på fuldtid, og er til besættelse 01.02.20 eller efter aftale.


Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst for ikke ledende personale.


Ansøgningsprocedure:


Hvis du ønsker yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte Ledende oversygeplejerske Helle Lauridsen, tlf. 27207069.


Stillingsbeskrivelse kan læses her


Ansøgningsfrist  06.12.19 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 10.12.19.


Ansøgning og CV sendes online via linket her på siden.