Udviklingsorienteret konsulent med flair for data til Kvalitets-og forbedringsenheden på Danmarks største psykiatriske center

I Region Hovedstadens Psykiatri (RHP) arbejder vi for at hjælpe vores patienter godt tilbage til en bedre hverdag. For at lykkes med vores ambitioner, arbejder alle psykiatriske centre systematisk med at forstå den enkelte patients behov og ønsker, udvikle kvaliteten af behandlingen, udvikle kompetencer og skabe veldefinerede arbejdsprocesser, som skaber sikkerhed, sammenhæng og effektivitet.


Rollen som kvalitets-og forbedringskonsulent i Psykiatrisk Center København

Sammen med dine kolleger i Kvalitets- og forbedringsenheden bliver du en nøgleperson i arbejdet med at understøtte og sparre med afsnitsledelserne i vores bestræbelser på at sikre en kultur med fokus på gode arbejdsgange, høj kvalitet og patientsikkerhed. Din rolle bliver bl.a. at støtte ledelsen i arbejdet med datadrevet ledelse og kapacitetsstyring på det ambulatoriske område.


Dine primære opgaver vil være


 • Støtte ledere i systematisk brug af de metoder og ledelsesværktøjer der arbejdes med i RHP for hermed at fremme medarbejderinvolvering og implementering af en forbedringskultur med fokus på optimering af arbejdsgange og patientforløb
 • Udvikling og løbende drift af centerets driftsmålsdata, fx centerledelsens dashboard og relevante dataoverblik til ledergruppen samt teknisk support af forskellig art
 • Støtte centerledelsen og afsnitslederne i god kapacitetsplanlægning og -styring både ift. facilitering og sparring om ledelsesopgaven.
 • Udvikle data som understøtter realiseringen af målsætningerne for driften, det tværgående samarbejde og ikke mindst udviklingsarbejdet i organisationen
 • Vejlede og træne ledere i brugen af RHP’s kvalitets-og forbedringsmetoder/lean-metoder og støtte afsnitsledernes lederudvikling bl.a. indenfor RHP’s 8 ledelseshandlinger
 • Facilitering af arbejdet med optimering af processer og arbejdsgange via workshops, gruppearbejde og møder
 • Understøtte vidensdeling og læring på tværs af centret
 • Bidrage til fortsat udvikling af en systematisk og datadrevet forbedringskultur sammen med Kvalitets- og forbedringsenhedens øvrige medarbejdere


Du kan læse meget mere om ambitionerne med forbedringsarbejdet i bogen ”Forbedringsarbejdet – en håndbog for ledere i Region Hovedstadens Psykiatri” på vores hjemmeside, klik her.


Vores forventninger til dig

Vi søger en intern konsulent med et positivt mindset samt stærke personlige og faglige kompetencer


 • Du har en relevant uddannelse og erfaring – evt. indenfor sundhedsvæsenet
 • Du har erfaring med at drive og optimere processer samt understøtte en systematisk tilgang til arbejdet med løbende forbedringer og datadrevet ledelse. Du har erfaring med anvendelse af og træning i anvendelsen af lean værktøjer og metoder – og ikke mindst så er det essentielt at du er nysgerrig på at lære nyt.
 • Du har flair for at arbejde med data, erfaren bruger af Excel og har erfaring med at yde datastøtte til ledere og medarbejdere i fagligt komplekse organisationer og ikke mindst med at formidle det svære til andre, så det bliver let at forstå og bruge i praksis
 • Du har fokus på relations dannelse og det gode samarbejde
 • Du er effektiv i eksekvering, har en problemløsende tilgang og arbejder struktureret og selvstændigt.
 • Du er procesorienteret og har erfaring med at tilrettelægge og facilitere workshops


 • Du har mod på at udvikle dig, glæde ved at lære fra dig og bidrager aktivt til et godt og udviklende fællesskab


Du har stor organisatorisk forståelse

Du evner at indgå som sparringspartner på forskellige organisatoriske niveauer. En stor del af dit arbejde foregår på afsnittene sammen med lederne og medarbejderne, da det er her, vi sammen skaber resultaterne. Som person skal du derfor mestre relations opbygningen og have stor situationsfornemmelse.


Du besidder stærke processuelle kompetencer

Du har blik for at se forbedringspotentialer i forhold til både ledelse, kvalitet og effektivitet og har erfaring med at facilitere processer og arbejder struktureret for at opnå de ønskede resultater


Om Psykiatrisk Center København

Psykiatrisk Center København (PCK) er Danmarks største psykiatriske center med ca. 1.000 fuldtidsansatte fordelt på 11 matrikler. Centret er en del af Region Hovedstadens Psykiatri (RHP) og har Indre By, Østerbro, Nørrebro, Nordvest, Frederiksberg, Brønshøj og Vanløse som optageområde. Du kan læse mere om Psykiatrisk Center København på www.psykiatri-kobenhavn.dk


Om Kvalitets- og Forbedringsenheden

Du kommer til at indgå i et team bestående af 10 erfarne kvalitets- og forbedringskonsulenter, som har forskellige opgaver og funktioner. Teamet kendetegnet ved tværfaglighed, høje ambitioner og godt humør. Kvalitets- og Forbedringsenheden hjælper lederne i arbejdet med fortsat at udvikle en systematisk forbedringskultur med data og læring som omdrejningspunktet.


Vi har fælles kontorpladser på Frederiksberg Hospital, men arbejder fra alle centerets 11 matrikler afhængigt af de aktuelle opgaver. En typisk arbejdsuge vil derfor foregå på flere forskellige matrikler i Københavnsområdet.


Løn- og ansættelsesforhold

Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer om ugen og til besættelse i juni 2021 eller tidligere hvis muligt. Stillingen aflønnes i henhold til relevant overenskomst.


Mere information

Ønsker du yderligere oplysninger, kan du kontakte Kvalitets-og forbedringschef Caroline Sofie Clemmesen på mobil eller SMS 2341 1857 eller på mail caroline.sofie.clemmesen@regionh.dk


Søg stillingen via link senest mandag den 3. maj 2021


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *