Vågen nattevagt på Botilbuddet Skovvejen, Thorning – Specialområde Autisme

Vi søger til Botilbuddet Skovvejen i Thorning 4 nye kollegaer til vågen nattevagtsstillinger.
Du er er social og sundhedsassistent, social- og sundhedshjælper eller omsorgsmedhjælper, der brænder for at være med til at give voksne med autisme de bedst mulige rammer for udvikling og trivsel. Du behøver ikke at have erfaring fra autismeområdet, men skal se det som en positiv udfordring at samarbejde med autistiske borgere, hvoraf nogle har en behandlingsdom. Der kan – alt efter hvilke borgere der er indskrevet – forekomme aktivt misbrug.

Om opgaverne

 • vågen nattevagt, der kan træde til ved akut opståede situationer – blandt andet i forhold til at hjælpe borgere med at regulere deres adfærd
 • kontakt til eksterne samarbejdspartnere som psykiatrien og Kriminalforsorgen
 • 5/2 vagter i et fast rul
 • dokumentation

Der er på nuværende tidspunkt ikke planlagte indsatser i nattevagten. Personalefaciliteterne danner derfor base for vagterne.

Vi tilbyder

 • høj faglighed og fokus på kompetenceudvikling
 • gode og engagerede kolleger
 • Autismepilotuddannelse til alle fastansatte
 • løbende opkvalificering på interne temadage og kurser
 • et sundt arbejdsmiljø med fokus på sikkerhed

Du bliver del en af en ambitiøs afdeling, som arbejder ud fra Specialområde Autisme fælles faglige fundament. Målet med det er at sikre en metodisk, fagligt begrundet praksis, som altid sætter borgeren i centrum.

Om dig

 • du har erfaring med at varetage nattevagtsfunktionen
 • du kan arbejde selvstændigt i nattevagter
 • du skal kunne kontakte til samarbejdspartnere som psykiatrien og Kriminalforsorgen
 • du kan håndtere pludseligt opståede udfordringer – som borgere i affekt
 • du arbejder ud fra de fælles pædagogiske vejledninger og kan dokumentere

Din arbejdsplads
Botilbuddet Skovvejen er et botilbud til voksne med autisme som er normalt- og velbegavede og kan have komorbiditet. Fælles for målgruppen er, at de i høj grad er udfordret af komorbiditet i form af psykiatriske diagnoser, misbrugsproblematikker og/ eller problemskabende adfærd. En del af borgerne har en dom til psykiatrisk behandling eller er i risiko for at få en dom til behandling eller anbringelse. Borgerne har vanskeligt med at indgå i sociale relationer, sociale sammenhænge uden udadreagerende adfærd – både rettet mod fysiske genstande og verbale krænkelser, trusler eller chikane mod personer. Der tilbydes primært 1:1 bostøtte i egen lejlighed, således der i de fysiske rammer tages hensyn til deres individuelle behov, forudsætninger og adfærd, der kan være relateret til en dom.
Målet er, at borgerne udvikler hensigtsmæssige strategier til at håndtere de situationer og sociale sammenhænge de møder i deres dagligdag.
 Få mere at vide her: www.sau.rm.dk

Ansøgningsfrist og ansættelsesprocedure
Stillingsopslaget er aktivt frem til 24. oktober – men send din ansøgning hurtigst muligt da vi indkalder til samtaler løbende.

Fælles for stillingerne er at de er med løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem din faglige organisation og Region Midtjylland.
 
Hvis du har spørgsmål om stillingerne, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder
Mette Seierup på tlf. 21663503.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

 


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *