Vi søger 1 social- og sundhedsassistent i en ny spændende delt stilling mellem døgnafsnit 38 og døgnafsnit 5, med interesse for behandlingen af spiseforstyrrelser

Om stillingen i de specialiserede sengeafsnit


Stillingen er en fast stilling, hvor du starter på døgnafsnit 38 med grundig oplæring i specialet. Efter ½ år vil du derefter tiltræde som SSA på døgnafsnit 5 og være der i yderligere ½ år med grundig oplæring. Efter ca. 1 år vil ledelsen fra begge afsnit gå i dialog med dig, om hvilket afsnit du tilknyttes fremover.


Døgnafsnit 38 blev etableret i 2013 og behandler primært patienter med moderat til svær anorexia nervosa. Vi har plads til 16 patienter med behov for døgnindlæggelse af varighed mellem 6- 16 uger.


Afsnittet er et åbent afsnit, der arbejder ud fra en faseopdelt behandling, hvor patienterne kender behandlingen via et udførligt behandlingsprogram som udleveres ved indlæggelsen.


Døgnafsnit 5 er et lukket døgnafsnit, hvor man har højtspecialiseret funktion, og behandler patienter med svær anoreksi grad 4-5. Der er 11 sengepladser og varighed af indlæggelsen er individuel. Døgnafsnit 5 kan have patienter indlagt under tvang, hvis der er brug for dette, samt hvis der er behov for sondeindgift.


Arbejdet i afsnittene


Overordnet arbejdes der med elementer fra kognitiv terapi og dialektisk adfærdsterapi samt MET/MI. Dette indeholder blandt andet følgende elementer: Normalisering af vægt og spisemønstre, forebyggelse og behandling af somatiske komplikationer, behandling af psykiatrisk komorbiditet, terapi/støtte til indsigt i tanker, følelser og adfærd, som ligger til grund for spiseforstyrrelsen, samt motivation til behandling under og efter indlæggelsen.


Du vil bruge dine sygeplejefaglige og pædagogiske kundskaber til at understøtte patientens forandringsproces. Det er derfor vigtigt, at du har interesse for psykiatri, og at du selv er psykisk robust, rolig og tydelig, samt kan agere rollemodel i spisesituationen.


Derudover er der stor fokus på den somatiske behandling, da mange af patienter med lavt BMI er somatisk dårlige fx reefeeding syndrom, obstipation mm. Med denne stilling, vil du både arbejde med somatiske og psykiatriske problemstillinger i din hverdag.


Alt personale har indenfor de sidste par år modtaget DAT uddannelse som er udarbejdet specifik til specialet og er uddannet i den motiverende samtale i start 2021. Vi har fokus på det gode arbejdsmiljø og arbejder løbende med forbedringer, hvor du som medarbejder har stor indflydelse.


Vi tilbyder god og grundig introduktion med relevant oplæring, samt fast mentor, der har bred faglig viden i specialet. Der er ugentlig undervisning og der er supervision hver 14. dag.


Vi er et tværfagligt team bestående af læger, psykologer, diætister, fysioterapeut, socialrådgiver, sygeplejersker, social og sundhedsassistenter og en sekretær. Afsnittet fungerer desuden også som et forskningsafsnit, hvor forskningen er integreret i klinikken.


Dine arbejdsopgaver omfatter blandt andet:


 • Sikre kvalitet og medvirke til at udvikle afsnittet i forhold til at skabe gode, sammenhængende patientforløb.
 • Medvirke til at patientbehandlingen i afsnittet er i overensstemmelse med afsnittets og Region Hovedstadens Psykiatris krav, mål, visioner og værdier
 • Måltidsforberedelse og støtte til spisning
 • Fast kontaktperson for 2-3 patienter.
 • Deltagelse i tværfaglige møder med og uden patienter
 • Psykoedukation til patienter og pårørende
 • Miljøterapeutisk arbejde
 • Motiverende samtaler
 • Udarbejdelse af tværfaglige patientplaner


Vi tilbyder


 • En engageret personalegruppe med høj faglighed
 • DAT uddannelsen – udarbejdet specifik til behandling af patienter med spiseforstyrrelse
 • Supervisoin
 • Specialeoplæring, herunder sparring og undervisning
 • Påvirke udviklingen og behandlingen af spiseforstyrrelser samt gode overgange mellem døgn 5 og 38
 • Et udviklingsorienteret og faglig inspirerende arbejdsmiljø
 • Arbejde i den største spiseforstyrrelses klinik i Danmark
 • Være en del af et forskningsmiljø


Vores forventninger til dig


 • Du er autoriseret Social og sundhedsassistent, med interesse for behandlingen af de somatiske og psykiatriske problemstillinger hos patienter med spiseforstyrrelse
 • Du er ansvarlig for at den professionelle psykiatriske/somatiske sygepleje indsats bliver tydelig i det tværfaglige samarbejde
 • Recovery orienteret tilgang
 • Du er udadvendt, engageret og faglig dygtig
 • Du er en god samarbejdspartner i det tværfaglige team, men at du også er tryg ved at arbejde selvstændigt, og du har lyst til forandring og udvikling
 • Bidrager til et godt arbejdsmiljø
 • Du har mod og lyst til at lære vores speciale at kende


Ansættelsesvilkår


Stillingerne er i blandede vagter med weekendvagt hver 2. eller 3. weekend. Stillingen er til besættelse pr 1. juni 2021. Antal timer efter aftale.


Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst.


Ansøgningsprocedure


Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Tine Holden på 38 64 50 67 eller 26177706.


Ansøgningsfristen er den 26. april 2021, kl. 08.00. Vi afholder samtaler den 27. april 2021.


Ansøgning, CV, uddannelsespapirer og andre relevante dokumenter sendes via linket på siden.


Vi indhenter altid referencer forud for endelig ansættelse. Du bedes derfor til samtalen medbringe oplysninger om to referencer med angivelse af navn, stilling og telefonnummer.


Om Psykiatrisk Center Ballerup

Vi er et stort universitetshospital i vækst med en lang række ambulante tilbud, døgnåben akutmodtagelse og 160 sengepladser, med 5 intensive afsnit. Vi har lands- og specialfunktioner inden for døvepsykiatri, transkulturel psykiatri og spiseforstyrrelser.


Læs og hør mere om Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på  “Job i Psykiatrien”.


I Region Hovedstadens Psykiatri ønsker vi et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der bidrager til, at alle medarbejdere får de bedste betingelser for at udvikle sig og trives. I den forbindelse tilbyder vi røgfrie arbejdspladser og løbende vedligeholdelse.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *