Vi søger sygeplejersker ved Blodsygdomme, Aarhus Universitetshospital

Drømmer du om at opnå stærke kompetencer indenfor både den grundlæggende og den højt specialiserede sygepleje i en afdeling, hvor god introduktion er en selvfølge? Og har du mod og lyst til at arbejde med svært syge og kriseramte patienter og pårørende, hvor glæde og sorg, angst og håb går hånd i hånd og sætter livet i perspektiv ? SÅ har vi måske jobbet til dig!

Vi har nogle unge sygeplejersker, der sørger for, at befolkningsantallet stiger. Derfor har vi nu ledige stillinger.

Blodsygdomme Sengeafsnit med tilhørende Hjemmeklinik søger sygeplejersker til Lymfomteamet med tiltrædelse 1. november 2020 eller efter aftale. Der er tale om faste stillinger, der som udgangspunkt er fuldtidsstillinger på 37 timer om ugen.

Vi tilstræber weekendvagt hver 3. weekend, men man må påregne to ekstra weekender fordelt over året. I sommerferieperioden kan fordelingen af weekender falde lidt anderledes, da vi prioriterer frihed i weekenden op til ens ferie.

Blodsygdomme – Sengeafsnit rummer 33 sengepladser. Afsnittet varetager pleje og behandling af tre subspecialer – Lymfom, Myelomatose og Leukæmi. To af sengestuerne er indrettet som “Ungestuer” og er forbeholdt patienter i aldersgruppen 18 til 29 år.

Endvidere har afsnittet tilknyttet en Hjemmeklinik, hvor patienter med særlige behov kan følges tæt af kendt plejepersonale og den patientansvarslige læge.

Vi yder pleje og behandling af patienter i alle faser af deres sygdom, og forløbene er ofte langvarige og komplicerede. Enkelte patienter har dele af deres palliative forløb i afsnittet.

Afsnittet modtager såvel akutte som elektive patienter og er kendetegnet af et stort flow. Vi tilstræber tildelt patientpleje, og der samarbejdes tæt i tværfaglige teams omkring – og sammen med – patienten og de pårørende.

Vi er i gang med flere spændende tiltag indenfor sygeplejen. Vi arbejder med tværfaglige konferencer, palliationskonferencer, sygepleje til unge kræftpatienter og forbedring af patientforløb generelt, herunder omlægning af indlæggelsesforløb til ambulante forløb.

Som nyansat sygeplejerske vil du blive tilbudt følgende

 • Et struktureret introduktions- og oplæringsforløb der tager udgangspunkt i dine kompetencer
 • Undervisningsforløb med fokus på hæmatologiske sygdomme og hæmatologisk sygepleje.
 • Planlagt mono- og tværfaglig undervisning internt i afsnittet.

Vi søger en sygeplejerske, der

 • kan lide at arbejde i en tempofyldt hverdag, hvor et godt kollegialt samarbejde og den gode kommunikation bliver vægtet højt.
 • har lyst til at arbejde i ”Makkerpar”.
 • kan bevare overblikket og prioritere i opgaverne hos de svært syge patienter
 • kan arbejde selvstændigt og tage ansvar
 • har erfaring med akut sygepleje
 • værdsætter at arbejde med såvel både den grundlæggende som den højt specialiserede sygepleje.

Vi tilbyder derudover

 • samarbejde med et engageret og udviklingsorienteret personale, der brænder for sygeplejen til den hæmatologiske patient
 • et inspirerende og godt lærings – og arbejdsmiljø, hvor der stilles faglige og menneskelige krav med respekt for den enkelte medarbejder
 • en alders- og erfaringsmæssig bredt sammensat personalegruppe, der brænder for deres fag, for specialerne og for at yde den bedste sygepleje til patienterne
 • en kollegagruppe, der ud over arbejdsfælleskabet, prioriterer socialt samvær i kollegagruppen
 • medindflydelse på egen tjenestetidsplanlægning
 • tilbud om kurset ”Medicinsk kræftbehandling” efter ½ til 1 års ansættelse afhængig af kompetenceniveau.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation.

Ønsker du at vide mere om stillingen så kontakt afdelingssygeplejerske Charlotte Agerholm Petersen via afsnittets sekretærer på 7845 5830.

Ansøgningsfristen er den 19. oktober 2020. Ansættelsessamtaler afholdes løbende i uge 43, 2020.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *