Vikar for Sygeplejerske til S12, Neurorehabilitering, Regionshospitalet Skive, Hammel Neurocenter

Vores barselsvikar er gravid, så nu er der opstået en mulighed for at få foden indenfor i et spændende speciale, da vi har følgende ledigt til besættelse:

  • 1 barselsvikariat på 8 måneder for Sygeplejerske ved Hospitalsenhed Midt, Hammel Neurocenter, S12, Regionshospitalet Skive, er ledig til besættelse pr. 1. december 2020 eller før, hvis muligt. Da vikariatet er et barselsvikariat, kan der muligvis blive tale om forlængelse ud over den angivne periode.

Vikariatet er på 32-37 timer/uge i fortrinsvis dagvagt og aftenvagt med arbejde ca. hv. 3. weekend.

Om stillingen
Af dig forventes:

  • At du har lyst og interesse, samt faglige ambitioner indenfor specialet.
  • At du som person er rolig og imødekommende.
  • At du – efter en introduktions og oplæringsperiode – professionelt kan håndtere komplekse patientforløb med svært kognitivt skadede patienter, hvor konfusion og agitation kan være fremtrædende symptomer.
  • At du kan indgå i et ofte krævende samarbejde med kriseramte pårørende.
  • At du kan indgå konstruktivt i en dynamisk og foranderlig hverdag.
  • At du fagligt er godt funderet og kan byde ind i et tæt tværfagligt teamarbejde omkring den enkelte patient.
  • Bevidsthed om egne og andres kompetencer.
  • Positiv og konstruktiv tilgang til opgaveløsningen.

Om Neurorehabiliteringen i Skive
Neurorehabiliteringen i Skive er organisatorisk en del af Hammel Neurocenter.
Afsnittet modtager primært apopleksi-patienter til specialiseret rehabilitering på regionalt niveau. Vi har på afsnittet plads til i alt 12 patienter. Patienter på S12 har primært kognitive udfordringer (hukommelse, koncentration og overblik), men kan også have sensomotoriske udfordringer (ex. motorisk og sprogligt). Mange af vores patienter oplever en kombination heraf.

På afsnittet er ansat læge, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, serviceassistenter og sekretærer. Der er tilknyttet ergoterapeuter, fysioterapeuter, logopæder og neuropsykolog. Afsnittet er uddannelsessted for både SSA-elever og studerende (spl., ergo. og fys.).
Vi arbejder i tværfaglige teams omkring den enkelte patient. Vi har fokus på høj patient-/pårørendeinddragelse i rehabiliteringsforløbet.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive – og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,3 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Hammel Neurocenter, Regionshospitalet Skive.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
Afdelingssygeplejerske Lone Kristensen på tlf. 78446101.

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID (gælder kun sundhedspersonale), oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest mandag den 26. oktober 2020.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted torsdag den 29. oktober 2020.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *