Vil du være med til at præge fremtidens ambulante behandling af bipolar sygdom? KAG Bipolar team søger overlæge

Her får du en unik mulighed for at blive en del af et forholdsvis nyt team, hvor du i høj grad har mulighed for at kombinere klinisk arbejde med forskning i bipolar lidelse.    


KAG (klinisk akademisk gruppe) Bipolar har som formål at sikre, at alle patienter med bipolar lidelse i Region Hovedstadens Psykiatri får standardiseret, evidensbaseret medicinsk og psykologisk behandling med henblik på at mindske forekomsten af tilbagefald og indlæggelser samt at forbedre funktionsniveau, livskvalitet og tilfredshed med behandling. Det sker i et samspil mellem klinik og forskning. Det bliver du en del af

Psykiatrisk Ambulatorium Østerbro er et dynamisk ambulatorium, der siden januar 2019 har arbejdet efter F-ACT modellen. F-ACT (Fleksible Assertiv Community Treatment) tilbyder behandling af høj intensitet – (en fælles opsøgende og vedholdende behandlingsindsats), samt en lav intensitet – (en kombination af udgående og ambulatorie behandlingsindsats) – alt efter patientens varierende behov. Udover 3 F-ACT teams og team for bipolar sygdom, består ambulatoriet af et velfungerende OPUS-team. 

Psykiatrisk Ambulatorie Østerbro har til huse i et fælles center beliggende i dejlige lokaler på Strandboulevarden 96. Der er cirka 60 medarbejdere, og vi har til stadighed knap 800 patienter i behandling.    


Opgaver og ansvar som overlæge

Som overlæge samarbejder du med teamkoordinator, specialpsykolog og kontaktpersoner. Du får desuden tæt samarbejde med KAG-ledelsen og ambulatoriets ledelse.Som overlæge har du ansvar for at lede optimale patientforløb, herunder medinddragelse af patient og pårørende i behandlingsplanen. det lægefaglige ansvar for patientbehandlingen i afsnittet sammen med den afsnitsledende overlæge.Du vil særligt have ansvar for:


  • Visitation, udredning, diagnostik, behandling og rehabilitering samt dokumentation
  • At sikre samarbejdet med KAG-ledelsen om KAG-bipolar med afsnitsledende overlæge


Vores forventninger til dig


Vi søger en speciallæge i psykiatri, der har erfaring med eller interesse i affektiv sygdom. Med dine gode samarbejdsevner har du desuden lyst til at være med i opbygningen af et specialiseret team. Og vi ser gerne, at du har erfaring med selvstændig forskningsledelse.

Det er en fordel, hvis du er forskningsaktiv eller -interesseret, og vi forventer, at du initierer/har egne forskningsprojekter.Akademisk interesse og psykoterapeutisk erfaring vil være en fordel, da Psykiatrisk Center København er en universitetsafdeling og varetager derfor undervisning af medicinstuderende og læger i postgraduate lægelige uddannelsesstillinger på alle niveauer. Vi tilbyder


  • Spændende og ambitiøse kollegaer  
  • Undervisning og tæt samarbejde med KAG ledelsen og Kompetencecenter for affektiv lidelse  
  • Mulighed for efteruddannelse efter behov


Løn- og ansættelsesvilkår


Stillingen som overlæge er ledig til besættelse den 1. juni 2021 eller efter aftale.   


Overlæger på PCK har forskudt dagtjeneste som Speciallæge-I-Front (SIF) i Psykiatrisk Akutmodtagelse ca. 14 x årligt.


Der er mulighed for ekstraindtjening ved en frivillig vagtordning tilknyttet vores enhed på Gentofte Hospital, med tilstedeværelsesvagt og status af bibeskæftigelse. 


Løn- og ansættelsesforhold er i overensstemmelse med gældende overenskomst. 


Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Klinikchef Birte Smidt på 26 64 88 22 eller på e-mail: birte.smidt@regionh.dk eller til Overlæge Carl Leffler på 61 77 78 38 eller på e-mail: carl.soelberg.leffler@regionh.dk 

Læs mere om Region Hovedstadens Psykiatri og Psykiatrisk Center København på www.psykiatri-regionh.dk 


Ansøgning

Ved ansøgning om ansættelse vil bedømmelse af ansøgeren ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for de 7 kompetenceområder, jf. vejledning for faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger i Region Hovedstaden.    


Ansøgningen bedes bilagt CV samt dokumentation for formelle og faglige kompetencer.    


Søg stillingen via link på siden senest den 22. april 2021


Ansættelsessamtaler vil finde sted den 26. april 2021.


Om Psykiatrisk Center København 

Psykiatrisk Center København har mere end 1300 ansatte og et optageområde på cirka 430.000 borgere dækkende Københavnerområderne Østerbro, Indre By, Nordvest, Nørrebro, Frederiksberg og Vanløse. Centeret er organisatorisk placeret i Region Hovedstadens Psykiatri, og geografisk placeret på Rigshospitalsmatriklen, Bispebjerg, Gentofte og Frederiksberg Hospitaler, samt i en række ambulante enheder i optageområdet.   


Vi behandler affektive lidelser, skizofreni, andre psykoser, komplekse neuropsykiatriske lidelser samt personlighedsforstyrrelser. Centeret har en række specialområder så som: Psykoterapi, angst, OCD, affektive lidelser, sexologi, neuropsykiatri, herunder psykiatrisk vurdering ved epilepsikirurgi, ældrepsykiatri og militærpsykiatri. Centret rummer Kompetencecenter for Affektive lidelser og Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse, sidstnævnte i samarbejde med PC Amager. 


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *